Leder

Aftenposten mener: Underlig avgjørelse om inhabilitet

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Professor Finn Arnesen leder utvalget som gransker trygdeskandalen. Han er delvis inhabil, men kan fortsette arbeidet.

Det er ikke rart at anklagene om inhabilitet blant granskerne av trygdeskandalen er kommet opp. Utvalgsleder Finn Arnesen og medlem Jens-Edvin Skoghøy behandlet en trygdesak som kan være i konflikt med EØS-reglene da de var høyesterettsdommere i 2012.

Nå har Justisdepartementets lovavdeling konkludert med at de er habile til å fortsette arbeidet. Samtidig mener lovavdelingen at de er inhabile akkurat når det gjelder dommen fra 2012. Interessant nok gjelder inhabiliteten også en annen dom i Høyesterett i 2017, selv om de begge hadde sluttet som høyesterettsdommere da.

Les hele saken med abonnement