Aftenposten mener: Elbilavgiftene må opp

Andelen elbiler i nybilsalget har passert 50 prosent. Samtidig øker bruken av personbil, og pengene renner ut.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

«Hvor mye ren luft trenger vi egentlig?», spurte en gang Lee Iacocca, mannen som utviklet Ford Mustang på 1960-tallet.

Svaret er mye. Derfor betaler elbileiere nesten ikke avgifter i det hele tatt, og noen steder heller ikke bompenger eller parkering. Derfor vender nordmenn diesel- og bensinbiler en kald skulder, og derfor går det gjennomsnittlige utslippet for hvert kjøretøy ned. Og derfor vil klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) ikke høre et pip om økning av elbilavgiftene før alle nye biler som blir solgt er elbiler. Målet er at det skal skje i 2025.

Men selv om de fleste er enige om at bilparken må ha størst mulig andel lavutslippsbiler, er det langt fra sikkert at dagens avgiftspolitikk er den beste. Tvert imot er det helt sikkert at den har store negative effekter.

En ting er det rent økonomiske. I 2007 tok staten inn 72,5 milliarder kroner i avgifter på kjøp og bruk av bil. Prognosen for 2019 var 47 milliarder, men ligger an til å bli rundt 44 milliarder. I revidert nasjonalbudsjett legges det derfor opp til en økning i bruken av oljeinntekter, «særlig fordi økt andel elbiler i nybilsalget gir lavere inntekter fra bilavgifter».

En annen ting er at sterkt subsidierte elbiler stimulerer til privatbilisme. Det er på ingen måte et mål, ettersom det øker de totale utslippene, eller i alle fall står i veien for en reduksjon. Ifølge SSB var 2,75 millioner personbiler registrert i Norge i 2018. Det er en økning på 10 prosent bare de fem siste årene. Ingen europeiske land har en lavere andel kollektivtransport enn Norge, og bare franskmennene kjører mer privatbil.

Denne uken publiserte Nordisk ministerråds forskningssenter Nordregio en rapport som anbefaler å være gjerrigere med elbilsubsidiene og heller skru opp avgiftene på diesel- og bensinbiler ytterligere. Det vil, mener de, kunne føre til at folk heller velger kollektivtransport, sykkel eller gode sko når de skal forflytte seg.

Som om det ikke var nok, har EFTAs overvåkingsorgan ESA signalisert at de ikke ser med blide øyne på Norges svært rause ordninger for elbiler. Det betyr at det er en god idé å øke avgiftene så raskt som mulig, og ikke vente til 2025, som regjeringen legger opp til.

Vi trenger ren luft. For all del. Men å kaste milliarder av kroner på elbilistene de neste seks årene er ikke nødvendigvis den sikreste og raskeste veien dit.