Forbudte våpen mot sivile i Libya

GADAFI-REGIMET gjennomfører dag etter dag harde angrep mot byer som kontrolleres av de libyske opprørerne. Spesielt blodig er oppgjøret om Misrata, landets tredje største by.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Minst 1000 mennesker er drept og 3000 såret de siste seks ukene, sier direktøren for det viktigste sykehuset i den beleirede byen. Han hevder overfor det franske nyhetsbyrået AFP at mange kommer til sykehuset med skader som etter alt å dømme stammer fra klasevåpen.

Regjeringsstyrker angrep et boligområde i Misrata med klasevåpen torsdag kveld, ifølge medarbeidere i den respekterte menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch. På stedet har en journalist fra The New York Times funnet rester av våpen som er merket med navnet til den spanske produsenten Instalaza og fabrikasjonsåret 2007.

En offisiell talsmann hevder at Libya ikke har benyttet klasevåpen på grunn av den store risikoen for å bli avslørt.

KLASEVÅPEN er enkelt sagt en samling av flere bomber innenfor samme skall. Våpnene som ble avfyrt mot Misrata, er av en type som skytes opp av artilleri, eksploderer i luften og oppløser seg i 21 mindre bomber. Disse bombene sprenges når de treffer bakken.

Erfaring viser også at mange sprengladninger blir liggende udetonert. I slike tilfeller fungerer de nærmest som landminer.

SIVILBEFOLKNINGEN rammes meget hardt av disse våpnene på grunn av den tilfeldige og lite målrettede virkemåten. Klasevåpen er nå forbudt gjennom en internasjonal konvensjon som trådte i kraft 1. august i fjor. Libya har ikke sluttet seg til denne avtalen. Det har heller ikke USA og flere andre stormakter. De to andre sentrale aktørene i Libya-operasjonen, Frankrike og Storbritannia, godtar imidlertid forbudet mot klasevåpen.

Vi støtter kravet fra Human Rights Watch om at Libya umiddelbart må avstå fra å bruke klasevåpen og sørge for å beskytte sivile som oppholder seg i områder hvor udetonerte sprengladninger kan ligge igjen.

AVSLØRINGENE om bruk av klasevåpen er en ytterligere bekreftelse på at den internasjonale militæraksjonen for å beskytte sivile libyere er nødvendig.

Flere tegn tyder på at det nå arbeides diplomatisk for at Muammar al-Gadafi skal gi fra seg makten og få eksil i et land som vil motta ham. Samarbeidsvilje i spørsmålet om klasevåpen må være en absolutt betingelsene dersom Gadafi skal tilbys en retrettmulighet. I påvente av nye signaler må bombingen av libyske våpenlagre og militære installasjoner fortsette.