Leder

Aftenposten mener: Ikke alle kan velge en elbilkjøretur til hytten fremfor en rimelig sydentur for hele familien. Det skal de ikke føle skam for.

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Statsminister Erna Solberg (H) reiser på ferie i sommer – med fly. Det føler hun ingen skam for, sier hun til NRK. Siden er hun blitt sitert på uttalelsene i en rekke medier i hele Norge, også Aftenposten, noe som vitner om at de regnes som oppsiktsvekkende.

Noen hadde kanskje håpet at statsministeren skulle flagge skam knyttet til ferieturen sin. Det ville i så fall blitt lest som et budskap: Flyskam er en følelse flere gjerne må la seg plage av, i håp om at det skal begrense antall flyreiser og dermed utslipp knyttet til flytrafikk.

Spørsmålet er hvor mye mening det gir å påføre medmennesker skam for de private valgene de tar. Miljøorganisasjoner som ZERO, Fremtiden i våre hender og Naturvernforbundet støtter kjernen i statsministerens uttalelse, og sier at det ikke er den årlige ferieturen folk skal føle skam for. De er også samstemte i at Solbergs skam bør rettes mot at politikken ikke fører til store nok utslippskutt, ikke mot egen ferie.

Forskjellen er viktig. Riktignok er det slik at nordmenn nærmer seg verdenstoppen i tallet på årlige flyreiser. Mange av reisene kan med fordel kuttes og erstattes med andre reiseformer. At den enkelte føler et ansvar for det og tar mer bevisste valg, er utelukkende et gode. Men ikke alle kan velge en elbilkjøretur til hytten fremfor en rimelig sydentur for hele familien. Det skal de ikke føle skam for.

Alternativene til å fly må også utvikles hvis det skal bli en mulighet for flere. Togtilbudet har i så måte utviklet seg feil retning, og er i dag ikke et reelt alternativ for mange nok, ikke minst i Norge.

Det er avgjørende at utslippene fra transport går ned raskere. Men dette er i stor grad et politisk spørsmål, som krever at utslipp koster og at klimavennlig transport blir et stadig mer opplagt alternativ. Snarere enn å argumentere med skam, må det tyngste skytset rettes mot dem som kan ta beslutninger som får størst effekt. Politikere må påvirkes til å vedta politikk som sikrer solide utslippskutt, næringslivet må belønnes for klimavennlige beslutninger. Det blir mer lønnsomt å velge skjermmøter fremfor flyreiser hvis flyreiser er dyrere. Høyere priser på utslipp motiverer til å velge ny teknologi for transport og produksjon.

Det er sunt å ha en løpende dialog om alternativene til for eksempel hyppige flyreiser. Facebookgrupper som bidrar til at tog blir mer etterspurt er en fornuftig, forbrukerdrevet aksjonsform.

Men skam er ikke en fruktbar følelse og kan føre til avmaktsopplevelse, irritasjon over moralisering og til slutt passivitet.

Klimaet trenger akkurat det motsatte.

Les hele saken med abonnement