Leder

Aftenposten mener: Hvis Norwegian skal reddes, hva da med alle andre bedrifter?

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Norwegian-fly på Gardermoen.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.
Nyhetsbrev Har du lest Trine Eilertsens personlige nyhetsbrev?

Regjeringen har satt oksygenmaskene på flyselskapene, og noen er i større åndenød enn andre. Widerøe varsler at selskapet foreløpig ikke trenger lånegarantiene staten stiller til rådighet. Norwegian, derimot, trenger absolutt alt det kan få.

Koronakrisen rammer luftfarten hardt. Men Norwegians problemer er også selvforskyldt. Selskapet har stor gjeld takket være en strategi basert på ekspansjon og stor flyflåte og har i lang tid drevet svært risikofylt.

Mange har påpekt at bare en liten svikt i inntektsstrømmene ville kunne føre til konkurs. Paradoksalt nok blir det annerledes med en enorm svikt i inntektsstrømmene. Da trår staten til. Foruten kutt i moms og arbeidsgiveravgift og bortfall av flypassasjer- og lufthavnavgift, får Norwegian nå lånegarantier av staten på inntil 3 milliarder kroner.

For å få tilgang til disse pengene må Norwegian innfri strenge krav, og det er ikke sikkert det går. Egenkapitalen må økes, som grovt sett bare kan gjøres ved å selge fly eller ved at aksjonærene spytter mer penger inn i selskapet. Selskapet er også nødt til å få sine kreditorer med på laget.

Selv om regjeringen skal ha honnør for å stille slike vilkår, kan man likevel spørre om ikke staten utviser for stor omsorg for selskapet. Spesielt fordi dette kan vise seg bare å bli første steg i en stadig mer omfattende hjelp.

I krisetider kreves krisepakker, men de er ment å holde liv nettopp i «ellers lønnsomme bedrifter». Problemet er at det ikke nødvendigvis er en passende beskrivelse av Norwegian. Fjoråret endte nesten 2 milliarder kroner i minus. Og det er høyst usikkert hvordan flymarkedet vil se ut når koronakrisen er forbi. Det er også et moralsk problem hvis risikovillige storkapitalister tjener enormt i oppgangstider og reddes av staten i nedgangstider.

For hvis Norwegian skal reddes, må man sannelig spørre seg hvorfor ikke staten også skal gå inn og redde samtlige andre bedrifter i Norge. Er det ett selskap som har satt seg i en utsatt posisjon og ikke tatt høyde for nedgangstider, må det være Norwegian.

Selskapet er heller ikke del av noen kritisk infrastruktur i Norge. En stor del av virksomheten foregår utenlands, og Norwegian er ikke det eneste selskapet som kan utfordre SAS’ eventuelle fremtidige monopol.

Selv om en konkurs vil være dramatisk, er det ikke en nasjonal oppgave å holde seg med et forgjeldet lavprisselskap.

Les mer om

  1. Norwegian
  2. Konkurs
  3. Koronaviruset