Leder

Aftenposten mener: Kommunene må ordne opp i kommunenes rør

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

«Det vil være uhåndterlig for vanlige husholdninger. Deler av dette er nødt til å finansieres også gjennom bidrag over statsbudsjettet».

Det sa generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseiernes Landsforbund til Aftenposten på fredag. Det han snakket om, var det forestående spleiselaget som må til for å oppgradere vann- og avløpsledninger i hele landet, slik at nordmenn skal ha tilgang til rent vann også i fremtiden.

At det blir kostbart, det har Meyer utvilsomt rett i. Kommunene er lovpålagt å vedlikeholde ledningsnettet og plikter til enhver tid å ha et overslag over kommunens antatte drifts-, vedlikeholds- og kapitalkostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren for de nærmeste tre til fem årene. Dette skal «så vidt mulig utarbeides i sammenheng med kommunens rullerende økonomiplan».

I enkelte kommuner har vedlikeholdsetterslepet blitt enormt – og behovet for kommunale investeringer frem mot 2040 er nå på totalt 280 milliarder kroner, ifølge Huseiernes landsforbunds egne beregninger.

Det Meyer ikke har rett i, er at staten «er nødt til» å rydde opp i kommunenes unnlatelsessynder. En kan imidlertid diskutere hvorvidt kommunene bør få større handlingsrom når oppgraderingene skal finansieres.

I dag er kommunene lovpålagt å hente inn penger til vedlikehold og investeringer i vann og avløp fra husstandene – og ikke kreve inn mer enn de trenger. Det er det som kalles selvkost. Det betyr at en kommune som står foran en stor investering i nytt ledningsnett hente inn pengene i form av kommunale avgifter fra innbyggerne. Kommunen kan selvsagt låne penger til oppgraderingen og fordele utgiften over mange års avgifter, slik at den økonomiske belastningen oppleves som lettere for hver enkelt husstand. Men slik reglene er i dag, kan ikke en kommune som oppdager at den burde disponert pengene annerledes sløyfe for eksempel et planlagt litteraturhus, for på den måten å omdisponere en stor sum til rørposten i budsjettet. Det vil i så fall kreve en lovendring.

Huseiernes landsforbund har sannsynligvis rett i at avgiftene til vann og avløp i enkelte kommuner kan bli så høye at enkelte vil få problemer med å håndtere dem. Kanskje bør de jobbe for at kommunene skal ha større fleksibilitet når de leter frem penger. Men tar staten regningen, vil den sende et svært uheldig signal til kommunene om at det holder å ta et skippertak en gang i blant.

Les hele saken med abonnement