Leder

Aftenposten mener: Sukkeravgiften er fremdeles en dårlig idé

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Fremskrittspartiet er imot den økte sukkeravgiften.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Om halvannen uke er det tid for Fremskrittspartiets landsmøte, og på agendaen står den norske avgiftspolitikken. Særlig er det den økte sukkeravgiften som provoserer partiet, en avgiftsøkning som ble et resultat av budsjettforliket mellom KrF og Venstre og de to daværende regjeringspartiene Høyre og Frp i fjor.

Sukkeravgiften økte med 83 prosent, og avgiften på brus og andre alkoholfrie drikkevarer økte med 42,3 prosent. Det er Frp imot. Partiet mener lavinntektsfamilier blir hardest rammet av avgiften, og at den skaper et unødig klasseskille der rike kan spise godt og andre ikke.

Møre og Romsdal Frp vil vurdere en reversering av avgiftsøkningen på sjokolade og sukker. Resolusjonsforslaget er anbefalt vedtatt av Frps landsstyre, hvilket betyr at den med stor sannsynlighet vil bli vedtatt under landsmøtet.

Med på laget i kampen mot sukkeravgiften er senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, som sier til NRK at sukkeravgiften svekker norsk industri, norske arbeidsplasser og den norske dagligvarebransjen.

Årsaken er at man toll- og avgiftsfritt kan importere varer til Norge for inntil 350 kroner. Kombinasjonen av 350-kronersgrensen og sukkeravgiften fører til økt grensehandel, mener Slagsvold Vedum.

Mye kan tyde på at det stemmer. NRK kunne tirsdag fortelle om kjøp av 72 bokser brus importert fra Sverige til 349 kroner. Prisen er altså lavere enn 5 kroner pr. boks. I norske dagligvarebutikker må kundene betale 20 kroner boksen. Den svenske nettbutikken Maxgodis.se oppgir en vekst i netthandelen på 40 prosent etter at avgiften ble satt opp.

Dersom formålet med sukkeravgiften skal være å sørge for en forbedring av folkehelsen, er det lite som tyder på at avgiften fungerer etter hensikten når husholdningene kan bestille billig godteri og brus fra nabolandet uten å betale toll og avgifter og hente det på postkontoret eller i nærmeste dagligvarehandel.

Når avgiften fører til at folk heller kjøper varene fra Sverige, slik at grensehandelen i større grad enn før svekker den norske industrien, dagligvarehandelen og arbeidsplasser, er den ikke en effektiv fiskal avgift heller. I sum kan sukkeravgiften svekke statens inntekter.

80 aktører fra mat- og drikkenæringen, blant dem dagligvarekjedene, har allerede signert avtaler med mål for reduksjon i inntaket av sukker, salt og mettet fett, tre store utfordringer for folkehelsen.

Nordmenns sukkerinntak har allerede gått ned med 16 kilo per år siden 2000. Det er en positiv utvikling som med fordel kan fortsette i samme retning. Den økte sukkeravgiften har imidlertid vist seg ikke å være veien å gå.

Les mer om

  1. Aftenposten mener
  2. Grensehandel
  3. Trygve Slagsvold Vedum
  4. Sverige
  5. Sukker
  6. Fremskrittspartiet (Frp)