Leder

Aftenposten mener: Britene må få klare beskjeder

  • Aftenpostens leder
Labour-leder holdt sin EU-tale i Coventry, en slags hovedstad for den britiske bilindustrien.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Konservative Theresa May ser ikke ut til å bli noen suksess som britisk statsminister, men på ett punkt har hun klart det umulige: Opposisjonsleder Jeremy Corbyn, en dogmatisk sosialist som leder et splittet Labour, fremstår som en statsmann.

Det har politiske grunner. Tidligere statsminister David Cameron, fra samme parti som May, gamblet på en folkeavstemning om EU-medlemskap i juni 2016. Han regnet med å vinne, men tapte.

Dermed skal britene ut av EU neste år hvis intet nytt jordskjelv inntreffer, men hvordan?

May-regjeringen har signalisert “hardt” brudd den ene dagen og “mykt” den neste. Den ser ikke ut til å ha forstått at EUs indre marked er en pakke, ikke en meny. EU kan ikke gi britene innpass uten at landet samtidig slutter seg til alle de fire frihetene markedet bygger på, altså også fri bevegelse av personer.

Statsministeren kan dessuten kritiseres for ikke å gi velgerne klar beskjed om at utmeldelsen vil merkes. Vel er det naturlig for en leder å spre optimisme, men ikke hvis hun vet at den er grunnløs.

Kanskje er det ikke sikkert at de negative konsekvensene blir store og langvarige, men ingenting tyder på at de kan unngås.

Presses fra flere kanter

May må ikke bare stri med et bastant EU. Innenlands må hun på den ene siden slite med britisk næringsliv som ikke vil ut av EUs indre marked. Det vil heller ikke et mindretall i hennes eget parti. Dessuten presses hun av det konservative flertallet, som absolutt vil ha et hardt brudd med mest mulig av EU.

Labour-leder Jeremy Corbyn har det lettere. I likhet med May, antas han å ha stemt for fortsatt EU-medlemskap i 2016, men uten entusiasme. Der May finner EU for utenlandsk, finner Corbyn samarbeidet for kapitalistisk.

Men Corbyn har ikke alle Mays taktiske problemer. Han kan ubesværet argumentere for en myk skilsmisse og fornuftige, praktiske løsninger. Flertallet i Labour stiller seg positivt til EU.

Les også

Corbyn vil fortsatt ha tollunion med EU

Corbyn for tollunion

I sin tale denne uken tok han til orde for at Storbritannia i fremtiden skal være i tollunion med EU. Tollunionen gjør samhandel mellom landene lettere, men er langt mindre avansert enn det indre marked. Det er likevel “mer EU” enn EU-motstanderne vil like.

Næringslivet reagerte positivt på Corbyns utspill. Et forslag om tollunion kan også få flertall i parlamentet, hvis EU-positive konservative stemmer sammen med sosialdemokrater og liberale.

Dette spørsmålet er ett av mange som skaper spenning i britisk politikk. Nok et nyvalg er ikke umulig, selv om det ennå ikke har gått et år siden det forrige.

Les mer om

  1. Leder
  2. Brexit
  3. EU
  4. Jeremy Corbyn
  5. Theresa May
  6. Storbritannia