Aftenposten mener: Valgseieren gjør ikke Erdogan lettere å takle

President Recep Tayyip Erdogan mener at valgseieren skyldes tyrkernes ønske om sikkerhet og stabilitet.

På andre forsøk fikk Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan det som han ville.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det skjedde da velgerne i helgen ga rent flertall til det islamistiske Rettferdighets— og utviklingspartiet (AKP). Valget hadde meget høy deltagelse.

Resultatet styrker Erdogans selvtillit, som var mer enn sterk nok på forhånd. Dette kommer motspillere både innenfor og utenfor Tyrkias grenser til å merke.

Et midlertidig tilbakeslag

I presidentens øyne er normaltilstanden nå gjenopprettet etter at AKP tapte flertallet ved valget 7. juni. Tiden etterpå har vært preget av politisk vold, og den betente konflikten mellom den tyrkiske regjeringen og kurdiske opprørere har blusset opp igjen.

Erdogan sier i sine kommentarer til resultatet at tyrkerne har gitt ham et mandat for stabilitet og sikkerhet. Det var hans gjennomgangstema i valgkampen, og det er ingen tvil om at argumentasjonen har hatt stor gjennomslagskraft.

Budskapet slo igjennom

Regjeringspartiet har trukket til seg velgere fra det høyreorienterte nasjonalistpartiet MHP, men Erdogans appell til tradisjonelle verdier har åpenbart også vunnet gjenklang i de mer konservative delene av den kurdiske befolkningen. Det venstreorienterte og pro-kurdiske partiet HDP gikk tilbake, men kom seg så vidt over Tyrkias rekordhøye sperregrense på 10 prosent.

Konsekvensene av valget kan bli store i en situasjon der det er viktigere enn noensinne at Tyrkia spiller på lag både når det gjelder kampen mot terroristene i Den islamske stat (IS) og i arbeidet for å få kontroll over strømmen av flyktninger til Europa. Erdogan er klar over sin verdi som samarbeidspartner i begge disse sakene.

Kjøpslåing om flyktninger

Tysklands forbundskansler Angela Merkel har tilbudt økonomisk støtte og politiske innrømmelser fra EU dersom Tyrkia tar imot flere flyktninger fra sitt nærområde. Erdogan er ikke uvillig, men han krever større gjenytelser. Det er likevel håp om å finne en løsning, bare prisen blir høy nok.

Tyrkia får hard kritikk fra EU:

Les også

EU-rapport refser Tyrkia - holdes igjen til etter valget

Mer problematisk er Tyrkias bidrag til kampen mot terror, der Erdogan plasserer de kurdiske opprørerne i samme kategori som IS. Slik flyter grensene mellom tyrkisk innenriks— og utenrikspolitikk sammen på en måte som truer med å forverre konfliktene i regionen.

Fare for mer voldsbruk

På dette punktet er det dessverre ikke håp om noen snarlig bedring. Det er nærliggende å tro at Erdogan vil tolke valgresultatet som et klarsignal for å bruke mer makt mot kurderne. I så fall vil uroen i den kurdiske befolkningen spre seg, samtidig som det skjer en farlig radikalisering. Presidentens advarsler mot kurdisk terrorisme kan fort bli en selvoppfyllende profeti.

Tyrkia kan bli som Russland

Stabilitet og sikkerhet er også viktige argumenter for Erdogans mest ambisiøse politiske prosjekt. Han vil gi Tyrkia et styre med en sterk presidentmakt, ikke ulikt systemet i Russland under Vladimir Putin.

Noen mener at Erdogan allerede har forspilt sine sjanser:

Les også

Derfor blir presidentens makt svekket uansett valgresultat

Å oppnå dette krever imidlertid grunnlovsendringer som må vedtas med to tredjedels flertall i nasjonalforsamlingen.

Så mange stemmer kan ikke Erdogan mønstre i dag, men det er god grunn til å følge nøye med. Slik utviklingen har vært de siste månedene, kan ingen utelukke en nasjonal krisesituasjon der presidenten får de fullmaktene han ber om. Den autoritære fristelse kan til slutt bli uimotståelig.

Denne kommentaren av Aftenpostens Per Anders Madsen sammenligner Erdogan og Putin: