Aftenposten mener: Hjelp barna som trenger det mest

Familievernkontorene gjør en god jobb, men kan gjøre den enda bedre dersom de slipper å megle mellom foreldre som allerede er enige.

Foreldre som er enige om en avtale, bør kunne registrere den digitalt og få en attest uten å møte til megling.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

«Man lærer aldri en kvinne å kjenne før man har møtt henne i retten», skal den amerikanske forfatteren Norman Mailer ha sagt. Med ni barn fra tilsammen seks havarerte ekteskap visste han at samlivsbrudd ikke alltid lokker frem det vakreste i mennesket.

ET SAMLIVSBRUDD kan saktens være tøft for tidligere elskende, men ofte er det barna som lider mest. Derfor er det norske samfunnet innrettet slik at alle foreldre med barn under 16 år må møte til en meglingstime dersom de bestemmer seg for å gå fra hverandre. Ektefeller som søker separasjon, må vedlegge meglingsattest sammen med separasjonssøknaden. Samboere som har felles barn under 16 år, må fremlegge gyldig meglingsattest for å motta utvidet barnetrygd.

Les også

17.000 foreldrepar må møte til tvungen megling årlig. Bortkastet for mange, mener forskere.

Hensikten med ordningen er å løse og forebygge konflikter om foreldreansvar, hvor barnet skal ha fast bosted og hvordan samværsordningen skal gjennomføres. En megler kan bidra til å konkretisere gode avtaler. Det kan sørge for at belastningen ikke blir større enn nødvendig for barna, ettersom en avtale av denne typen er langt å foretrekke fremfor å trekke barnet gjennom rettssalen.

DE FLESTE FORELDRE er fornøyd med meglingen, og få opplever det som negativt at den er obligatorisk, ifølge Sintef-rapporten Evaluering av megling etter ekteskapslov og barnelov. Den samme rapporten viser at 75 prosent blir enige om en avtale, og at nær halvparten av dem er enige allerede før de møter til megling.

Ordningen er ressurskrevende og i mange tilfeller unødvendig, ifølge en fersk doktorgradsavhandling av Peder Kjøs. Det synet deler han med professor Odd Arne Tjersland ved Psykologisk Institutt, som har ledet FORM-prosjektet (Foreldremekling ved separasjon) i snart ti år. Begge mener at familievernkontorene bør prioritere sakene med høyt konfliktnivå.

Det er et konstruktivt og fornuftig forslag.

Les også

Psykolog Peder Kjøs:– «Barnets beste»- diskusjoner kan øke konflikt mellom foreldre

FORELDRE SOM ER ENIGE om en avtale, bør kunne registrere den digitalt og få en attest uten å møte til megling. Foreldre som ikke klarer å komme frem til en avtale, bør pålegges å møte til megling, gjerne flere timer, ettersom mange par med høyt konfliktnivå ikke kommer tilbake til familievernkontoret etter den første, obligatoriske timen.

Styrking av familieverntjenesten er en prestisjesak for Regjeringen og samarbeidspartiene som har bevilget 128 millioner friske kroner til tjenesten siden regjeringsskiftet. Familievernkontorene bør samtidig bevilges muligheten til ikke å kaste bort ressurser på familier som ikke trenger det og sette alle kluter til når de støter på dem som trenger hjelpen mest.