Aftenposten mener: Et farlig forslag i Polen

Kvinner i Polen mobiliserer massivt mot en innskjerping av det som allerede er en av verdens strengeste abortlover. Her fra Warszawa i regn på mandag.

Sterke krefter i Polen vil totalforby abort. Forslaget er en del av en bekymringsfull utvikling i Øst-Europa.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Polen har en av de strengeste abortlovene i Europa. Abort er bare lovlig om fosterets eller morens liv er i fare, eller dersom graviditeten er et resultat av incest eller voldtekt.

Den strenge loven har sammenheng med den katolske kirkens spesielle status i landet. Den var likevel ikke strengt nok for aktivistgruppen Stopp Abort.

Gruppen ønsker at abort skal totalforbys, og at straffen for å utføre ulovlig abort økes fra to til fem år - både for moren og legen. Gruppen samlet inn hele 450.000 underskrifter, noe som betyr at forslaget må behandles i det polske parlamentet.

Forslaget har ført til store protester. Kledd i svart demonstrerte både menn og kvinner i over 60 byer.

Forståelig engasjement

Polens abortlover er allerede et inngrep i kvinners rettigheter. Det folkelige engasjementet mot ytterligere endringer er sterkt og forståelig.

Heldigvis ser det også ut til å ha virket.

Onsdag uttalte ministeren for forskning og høyere utdanning Jaroslaw Gowin at protestene hadde gjort inntrykk på regjeringen, noe som tyder på at forslaget ikke vil bli vedtatt.

Nasjonalkonservatisme

Dessverre føyer abortforslaget seg inn i en bekymringsfull utvikling i Europa.

Det finnes selvfølgelig nasjonale forskjeller, men sett under ett taper liberale verdier terreng ettersom frykten for egen sikkerhet, terror og innvandring øker.

Mens politikken i Vest-Europa har flyttet seg i EU-skeptisk retning, preges dreiningen i Øst-Europa av et sterkere fokus på tradisjonelle familieverdier.

Dette er land som med sin kommunistiske fortid er særlig sårbare for antidemokratiske krefter.

I tillegg eksisterer det en frykt for at økt innvandring, og da særlig fra muslimske land, truer innbyggernes kristne verdigrunnlag.

Ikke bare innvandring

Det er en frykt som politikerne ikke kan overse, selv om det virker paradoksalt all den tid flere østeuropeiske land har lav innvandring.

For eksempel har Ungarn, som leder an i kampen mot bosetting av asylsøkere, bare 500 asylsøknader til behandling.

Det er forøvrig samme land som har den laveste kvinneandelen i parlamentet i Europa. Sammen med det ytterliggående abortforslaget i Polen, viser dette at utviklingen i Europa ikke bare dreier seg om frykten for det fremmede.

I enkelte land er det også i ferd med å få konsekvenser for andre liberale rettigheter, som kvinners likestilling, som man i lang tid har tatt for gitt.