Leder

Kulturkræsj i filmpolitikken

 • Aftenposten Redaksjon

I Haugesund i går fortalte kulturminister Thorhild Widvey en del om hva som blir Regjeringens fremtidige filmpolitikk. Foto: Jan Gunnar Furuly

Kulturminister Thorhild Widvey (H) er igjen i hardt vær. Også denne gangen er det vanskeligere å ta henne i forsvar enn det burde vært.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Den pågående kontroversen startet lørdag under utdelingen av Amandaprisen.

«Denne filmen er laget på den forrige regjeringens kulturbudsjett. Husk det!» ropte regissør Erik Poppe da han mottok prisen for årets kinofilm.

Deretter utdypet han bakholdsangrepet ved å kritisere kulturministeren for å kutte i filmstøtten uten begrunnelse.

«Hysteri», svarte så Widvey i Dagens Næringsliv i går, uten å gjøre det nevneverdig klarere hvilken filmpolitisk kurs hennes regjering vil legge seg på.

Kritikken fra Poppe — og svaret fra Widvey - er symptomatisk på flere måter.

Det er et lærerikt kulturkræsj vi nå er vitne til.

Det er liten tvil om at Widvey etter snart ett år som kulturminister står betydelig svakere enn de langt fleste av sine forgjengere.

Det gjelder innad i politikken, hvor man vanskelig kan bli imponert av - for eksempel - at Widvey nå forlenger bråket om seg selv og sin egen mangel på filmpolitikk ved å omtale kritikken som «hysteri».

Det gjelder også innad i kultur- og filmsektoren, hvor en kritisk holdning deles av flere enn Poppe.

En grunn er at det ikke er lett å få øye på Widveys politiske vilje og visjon. Det gjelder i kulturpolitikken generelt og i filmpolitikken spesielt. Poppe er ikke alene om å mene det. Kulturministeren har vært «veldig fraværende», sier Anne Gjelsvik, filmprofessor ved NTNU, til Dagsavisen.

Slik sett gir Poppe uttrykk for en forståelig undring over hvordan kulturminister Thorhild Widvey egentlig har tenkt å fylle slagordene om en blåblå kursendring i kulturpolitikken med mer konkret innhold.

Det er i hvert fall slik at stortingsmeldingen om filmpolitikk, som er varslet neste vår, må gi klarere svar på hva Widvey egentlig vil.

Den tilstandsrapporten hun mottok under Filmfestivalen i Haugesund på mandag, danner således solid bakgrunn for egne meninger.

Ett hovedanliggende for Regjeringen må være at færre filmer får mer av den offentlige filmstøtten. For - som rapporten klart beskriver - norsk film får vesentlig mer i offentlig støtte enn svensk og dansk film. Samtidig sliter svært mange norske filmproduksjoner fremdeles med underskudd og elendig økonomi.

For oss virker det opplagt at vi vil få mer igjen for støtten til norsk film på drøyt 400 millioner kroner dersom den samles om færre - og forhåpentligvis enda bedre - filmprosjekter.

Ifølge Poppe kan et slikt løft bare skje dersom sektoren totalt sett får mer penger. Støtten skal være skåret til beinet. Det står ikke til troende. Under den rødgrønne regjeringen skjøt de statlige bevilgningene til film- og medieformål i været. Fra den forrige filmmeldingen i 2007 til 2013 økte statsstøtten med 39 prosent, ifølge Dagens Næringsliv.

Kulturministeren skylder sin sektor klarere svar på hva hun egentlig vil. Men kultursektoren bør samtidig i langt mindre grad måle sine statsråder på hvor mye budsjettmidler de karrer til seg.

Etter mange år med en sterk vekst i budsjettstøtten til kulturfeltet, er det tvert imot grunn til å anta at kulturfeltet har godt av å vende blikket mot hvordan de kan få mer igjen for de pengene de allerede mottar i støtte.

Aftenposten mener:

 1. Les også

  - Mye tyder på at vi ikke får maksimalt igjen for pengene vi bruker på regnskogsatsing 

 2. Les også

  Listhaug vinner en liten delseier

 3. Les også

  «Kvotering har virket helt på toppen i de største bedriftene. For likestillingen i hele næringslivet gjenstår mye»

Les mer om

 1. Ledelse

Relevante artikler

 1. KULTUR

  – Helleland har sviktet som kulturminister

 2. KOMMENTAR

  Kulturfeltet bør ønske seg en ny statstråd | Sarah Sørheim

 3. KULTUR

  SV og Arbeiderpartiet med kraftig kritikk av kulturministeren

 4. KULTUR

  Sverige: – Kulturpolitikken kan bli en politisk slagmark

 5. KULTUR

  Nå kommer meldingen Kultur-Norge har ventet på

 6. KULTUR

  Kulturbudsjettet er kjemisk fritt for nytenkning