Leder

Aftenposten mener: Galt av WADA å ta Russland inn i varmen

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland er også visepresident i WADA, men lykkes ikke å forhindre byrået fra å ta Russland tilbake som medlem.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Styret i Verdens antidopingbyrå, WADA, har besluttet å gjeninnsette det russiske antidopingbyrået som medlem.

Det russiske RUSADA ble utestengt i 2015 etter avsløringer av omfattende og systematisk dopingjuks i russisk idrett. Senere konkluderte den såkalte McLaren-rapporten at jukset var styrt fra øverste statlig hold, og at også idrettsministeren var involvert.

Beslutningen om å igjen akseptere russerne i det gode selskap, har fått sterk og berettiget kritikk. Tidligere har WADA krevd to vilkår oppfylt: Russland må anerkjenne McLaren-rapporten, og de må gi full tilgang til dokumenter og prøver fra dopinglaboratoriet i Moskva.

Ingen av disse vilkårene er møtt. WADA-flertallet mener nå det holder at RUSADA lover å forholde seg til nye tidsfrister ved årsskiftet og i juni 2019 hva gjelder tilgang til laboratoriet. I tillegg har de langt på vei har anerkjent den såkalte Schmid-rapporten. Denne konkluderer ikke med at jukset har vært statlig styrt.

Beslutningen innebærer at RUSADA nå kan teste sine egne utøvere, samt at Russland kan arrangere internasjonale idrettskonkurranser. Kanskje vil også utestengelsen av det russiske friidrettsforbundet fra internasjonale friidrettskonkurranser opphøre.

Det er et knefall for Russland at WADA etter eget sigende har «utvist pragmatisme» ved å fire på kravene. Det er også vanskelig å lese avgjørelsen annerledes enn at WADA har gitt etter for presset om å få en stor idrettsnasjon tilbake i manesjen, noe blant annet Den internasjonale olympiske komité (IOC) tidligere har signalisert at de ønsker. IOC har allerede tatt Russlands olympiske komité tilbake inn i varmen.

IOC er en mektig aktør. Idretten sitter med seks av 12 av styreplasser i WADA. Av disse er fire representanter fra IOC, blant dem presidenten, som har dobbeltstemme. Idretten finansierer også 50 prosent av byrået. Nasjonale myndigheter betaler resten og har den andre halvparten av styreplassene.

  • Spillet i kulissene: Dokument viser hvordan den norske kulturministeren prøvde å påvirke Russland-avstemningen

Norske myndigheter, representert ved kulturminister Trine Skei Grande og WADA-visepresident Linda Hofstad Helleland, har vært pådrivere for i det minste å utsette beslutningen om Russland. Det skal de ha honnør for, selv om arbeidet mislyktes. Men spørsmålet blir da om nasjonale myndigheter har nok å si i WADA.

Beslutningen om å inkludere Russland på tross av at klare vilkår ikke er oppfylt, er i hvert fall et argument for at dagens sammensetning og maktforhold gjør organisasjonen sårbar for idrettspolitiske vurderinger. Det er et blindspor for WADA, som bør konsentrere seg om én ting: hensynet til en rene og rettferdige idrettskonkurranser.

Les mer om

  1. Aftenposten mener
  2. IOC
  3. Idrett
  4. Trine Skei Grande
  5. Leder