Leder

Aftenposten mener: Regjeringen bør ikke blande seg opp i hva studenter studerer

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Åshild Bruun-Gundersen (Frp) mener Norge utdanner mange til arbeidsledighet.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Denne uken ble det kjent at Fremskrittspartiet (Frp) mener Norge utdanner mange til arbeidsledighet. Partiet foreslår derfor å vri på finansieringen slik at universiteter og høyskoler får betalt for studenter som får jobb.

– Universitetene har ingen økonomiske incentiver for å utdanne folk til jobb, sier stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen (Frp) til NRK.

Om ikke universitetene selv har økonomiske incentiver til å utdanne folk til jobb, har studentene allerede slike incentiver. Utsikten til en høyt gasjert stilling etter endt utdannelse er vel omtrent den beste økonomiske beveggrunnen som tenkes kan. Det er paradoksalt at Frp, som et selverklært liberalistisk parti, ikke støtter individets frihet og ansvar på dette feltet.

Som partiet selv skriver i prinsipprogrammet: «Fremskrittspartiets ideologiske grunnlag, liberalismen, tar utgangspunkt i at folk selv er bedre i stand enn politikerne til å bestemme hva som er best for seg og sine.»

Det kan innvendes at i Norge er det staten som ender opp med mye av regningen for dårlige beslutninger innen valg av utdannelse, fordi staten langt på vei finansierer både utdannelsen og eventuell påfølgende arbeidsledighet, men saken viser likevel den inkonsekvente liberalismen i Frps politikk. Dersom noe parti skulle ha tillit til at studentene følger markedet når de velger utdannelse, burde det være Frp.

På sin egen nettside om høyere utdannelse formulerer Frp seg slik: «Høyere læreinstitusjoner skal selv kunne bestemme sitt studietilbud og sin måte å organisere opplæringen på innenfor nasjonale krav og rammer. Universiteter og høyskoler bør selv kunne fastsette opptakskrav til studentene.»

Men nå tar partiet altså til orde for noe som er stikk i strid med dette, ved økonomisk å ramme de fag som ikke umiddelbart fører til arbeid.

Dersom Frp har den minste tro på det filosofiske prinsippet som ligger til grunn for sin egen ideologiske retning, burde partiet forutsette at individet selv er i stand til å fatte gode og fornuftige beslutninger om utdannelse.

Det er også til syvende og sist individet som må ta ansvaret for eventuelle dårlige beslutninger. Det er vanskelig å forestille seg at noen med vitende og vilje går inn for å utdanne seg til arbeidsledighet. Til tross for gode velferdsordninger er arbeidsledighet ikke en ønsket utgang fra utdannelsesløpet.

En god liberalist bør ha tiltro til at mennesker velger en utdannelse som fører til arbeid.

Les mer om

  1. Aftenposten mener
  2. Leder
  3. Politikk
  4. Forskning og vitenskap
  5. Fremskrittspartiet (Frp)