Aftenposten mener: Overbehandling er et underkommunisert problem

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Legeforeningen lanserer i høst en etterlengtet kampanje om overbehandling i helsevesenet (Illustrasjonsbilde).
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

«Vi tester, for sikkerhets skyld.» Denne holdningen til helseundersøkelser fremstår trolig for mange som fornuftig.

I løpet av de siste årene har det heldigvis oppstått en bevissthet rundt at det å aktivt behandle, ikke alltid er til det beste for pasienten. Det kan bli for mye av det gode, også i helsevesenet.

Internasjonal kampanje

Det var legetidsskriftet British Medical Journal som virkelig satte fart i debatten rundt overbehandling under temaet «Too much medicine» – for mye medisin – i 2002.

De følgende årene ble unødvendige undersøkelser og unyttige behandlinger diskutert i fagmiljøene og på konferanser.

Med kampanjen «Choosing Wisely» i 2012 ble amerikanske pasienter for alvor introdusert for problemstillingen. Kampanjen har senere spredt seg til over 20 land, og til høsten kommer den norske versjonen under navnet «Gjør kloke valg».

Det er Legeforeningen som står bak kampanjen.

Bekymret

Steinar Westin, mangeårig fastlege og professor i sosialmedisin ved NTNU, er denne uken skeptisk til deler av kampanjen i Aftenposten. Han frykter at ansvaret for overbehandling i for stor grad legges over på pasienten, og at man skaper en mistillit til doktorene ved å så tvil om legens motiver til behandling. Den amerikanske versjonen av kampanjen bærer for eksempel preg av at pasienter langt på vei anses som kunder i et privatisert helsevesen.

Les også

Må pasienter selv ta «kloke valg»? | Steinar Westin

Dette er legitime bekymringer, selv om det er store forskjeller på det amerikanske og det norske helsevesenet. I NRKs debattprogram Dagsnytt 18 forsikrer imidlertid Legeforeningen Westin om at det ikke er hensikten med kampanjen. Istedenfor er målet å bevisstgjøre også pasientene på de negative sidene ved overbehandling.

På høy tid

Kampanjen er etterlengtet. Det er for tidlig å fastslå hvorvidt den er vellykket, men det er på høy tid at også pasienter blir introdusert for og informert om de negative konsekvensene av overbehandling.

Alle virksomme medikamenter kan gi bivirkninger. Ytterligere undersøkelser kan også føre til skade. Å teste ut noe «for sikkerhets skyld» kan sette i gang en uheldig tankeprosess, ofte med mye bekymring som resultat. Det er heller ikke bra for helsen.

Samvalg

Dagens pasienter er i langt større grad enn tidligere bevisst sin selvbestemmelsesrett. Legehverdagen er i dag preget av at pasient og lege diskuterer problemstillinger sammen. Et eksempel på det, er – som Westin påpeker – at begrepet «samvalg» er kommet inn i ordbøkene.

For at dette samarbeidet skal fungere, er det viktig at begge sider kjenner til fenomenet overbehandling, og at de dermed kan være kritiske til hverandre.

Det forandrer imidlertid ikke det faktum at det til syvende og sist er legen som har ansvaret for at behandlingen er ansvarlig.