Leder

Aftenposten mener: Naturlig å diskutere asylforliket

 • Dagens lederartikkel
  Dagens lederartikkel
Venstre-leder Trine Skei Grande, KrF og Frp vil reforhandle asylforliket fra høsten 2015. Med stikk motsatt utgangspunkt.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Venstre, KrF og Frp vil reforhandle asylforliket fra 2015, ifølge Dagbladet.

Initiativet kommer fra Venstre-leder Trine Skei Grande som en respons på saken om Abbasi-familien, den afghanske familien som ble sendt ut av landet i helgen.

Reaksjonene har vært sterke etter at familien, som har vært i Norge siden 2012, ble sendt ut, etter at også Høyesterett bekreftet avslaget på søknaden om opphold.

Reaksjonene kan forklares med at familien har vært her lenge. Den har utviklet både nettverk og tilhørighet. I tillegg har Utlendingsnemnda påpekt at humanitære hensyn kunne ha tilsagt at familien fikk bli. Innvandringsregulerende hensyn veide imidlertid tyngre. Det vil si frykt for at en annen konklusjon kunne gitt håp om opphold hos flere som ikke kvalifiserer for det, og at tallet på asylsøkere dermed ville øke.

Det finnes grunner til at humanitære hensyn skal vektlegges i enkelte saker. Lang tilknytning for barn, som ikke kan påvirke hvor foreldrene reiser med dem, kan være ett. På den annen side kan vi ikke ha et system der personer som overser utreisevedtak lenge nok, belønnes med opphold. Dilemmaet er reelt.

 • Abbasi-saken: Moren var bevisstløs under hele reisen

Spørsmålet er om det kan løses ved at asylforliket fra 2015 reforhandles. Den gangen var det akutt nødvendig å få kontroll over asyltilstrømningen til Norge, som i alle andre europeiske land. Lite fôrer innvandringsskepsis så effektivt som inntrykket av at myndighetene ikke har kontroll. Med unntak av SV og MDG deltok alle partiene på Stortinget i asylforliket høsten 2015. De skal ha honnør for at de klarte å bli enige om et viktig forlik i en så krevende situasjon.

Nå er situasjonen en annen, med langt færre asylsøkere. Det kan gjøre det naturlig å stille spørsmål ved om forliket fra høsten 2015 står seg. Trondheims-ordfører Rita Ottervik (Ap) ber om en tydeliggjøring av hvordan regjeringen vurderer de menneskelige hensynene i innvandringspolitikken i lys av Abbasi-saken.

Familien Abbasi har mange støttespillere i Trondheim, der familien har bodd de siste årene.

Venstre og KrF er innstilt på å reforhandle forliket, nettopp fordi de ønsker at menneskelige hensyn skal vektes tyngre. Frp er like innstilt på å reforhandle for å sikre det motsatte. Hva de andre forlikspartiene ønsker, deriblant Otterviks parti Ap, og hvilke konsekvenser det ville fått for Abbasi-familien, er ikke godt å si.

Enkeltsaker kan være nyttige fordi de kan illustrere svakheter i systemet. Men de kan også gjøre diskusjonene vanskeligere fordi vi sjelden kjenner hele bildet, eller fordi de er så unike at det er vanskelig å lage regler med utgangspunkt i dem. Skal politikerne gå inn i denne saken, må de først og fremst vurdere politikken og systemet. Politikk utvikles gjennom debatt og erfaringer, og slik sett er det ikke unaturlig at asylforliket fra ekstremhøsten 2015 diskuteres.

Les mer om

 1. Aftenposten mener
 2. Politikk
 3. Migrasjon
 4. Asylpolitikk
 5. Innvandring
 6. Asyl
 7. Leder