Leder

Uforståelig av Faremo

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Justisminister Grete Faremo vil trolig ansette tidligere Nav-direktør Tor Saglie som ny departementsråd i Justisdepartementet. Faremo ser ingen grunn til å få sin habilitet vurdert selv om Saglie er gift med hennes gode venninne og tidligere Ap-statsråd Tove Strand.

"Når Faremo insisterer på at hun er habil, så er det all grunn til å være på vakt, " sa Venstre-leder Trine Skei Grande til VG før helgen.

Med Øystein Mæland-saken friskt i minne er det ikke vanskelig å se at Skei Grande har et meget godt poeng. Faremo har gitt uttrykk for hvor overrasket hun ble av svaret fra departementets lovavdeling da hun ba om å få vurdert sin habilitet overfor Mæland. Vurderingen førte til at Faremo straks erklærte seg inhabil, og en halvtime etter Mæland trakk seg som politidirektør.

Det er fullstendig uforståelig at Faremo med åpne øyne risikerer å begå en habilitetstabbe ved å gi jobben som Justisdepartementets mektigste embetsmann til Saglie. Vi sier ikke at hun opplagt er inhabil. Vi sier at hun må få lovavdelingen til å vurdere spørsmålet. På toppen av det hele er Faremos statssekretær Erik Øwre Thorshaug gift med Strands datter Mina Gerhardsen og følgelig Saglies stesvigersønn.

Så mange og tette personlige bånd er usunt på toppen av et departement. Men det største problemet er at Faremo ikke innser at det kan være et problem.

Les mer om

  1. Ledelse