Leder

For tidlig å varsle krise for studentene

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Mer vanlig enn uvanlig at studenter begynner å få det travelt med boligjakten i august, mener Aftenposten. Her fra Studentsamskipnaden studentbolig på Kringsjå.

Det nærmer seg studiestart, og tusenvis av studenter mangler bolig. Det private markedet er en vesentlig del av løsningen.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det er mer vanlig enn uvanlig at tusenvis av studenter begynner å få det travelt med boligjakten i august. Utleiemarkedet for studenter gjennomgår en enorm utskiftning hver høst, og mange boenheter er i spill. Frem til alle hybler og rom i kollektiv er fordelt, vil mange kjenne på en ubehagelig usikkerhet.

Studentboliger bygges jevnt og trutt, og i stadig høyere tempo. Regjeringen ga tilsagn til støtte for bygging av 2200 nye boliger både i fjor og i år, og utbyggingstakten er doblet på få år. Det er likevel bare en del av svaret på boligutfordringen til en studentmasse som øker år for år. Slik har det alltid vært, og slik må det fortsatt være. Det er ikke realistisk å regne med at studentboliger utbygd med statlig støtte løser hele boligutfordringen. Det er heller ikke ønskelig, for her fungere det private markedet i det store og hele.

Det private leiemarkedet har vært, og må fortsatt være, den viktigste kilden til boliger for studenter. Det har fungert i mange år, og det er dette markedet som må besvare utfordringen også i år.

I de store byene er presset i markedet stort og prisene tilsvarende høye. Det er krevende for en knapp studentøkonomi, men det er vanskelig å se noen enkle svar på denne utfordringen. Det er ikke bare studenter som sliter med at utbyggingstakten av nye boliger er for lav i for eksempel Oslo. Dette er en utfordring som nærmer seg akutt for Oslo, som vokser stadig raskere. Utbyggingstakten må opp, boligene må bli flere, noe som bør bidra til et bedre leiemarked også.

Les også

  1. Rekord-sommer i boligmarkedet

Arbeiderpartiet og Norsk Studentunion ytrer bekymring for at nye leiemarkeder, som Airbnb, fortrenger studentene fra leiligheter. Studentorganisasjonene melder om flere eksempler på dette, og Arbeiderpartiet lufter muligheten for reguleringer.

Kunnskapsdepartementet bør følge med på utviklingen, men foreløpig er det ikke åpenbart at dette er et problem som strekker seg ut over sommermånedene, da korttidsleiemarkedet naturligvis er større enn ellers. Det er vanskelig å se at dette markedet skal fortrenge helårsleietakere som studenter, men det er verdt å følge med på om utleiemarkedet for studenter begrenses permanent som følge av dette.

Men heller ikke her er det åpenbart hva svaret eventuelt skulle være. Den reguleringsteksten som kunne være aktuell er ikke helt enkelt å se for seg, for å si det forsiktig.

Det er noen uker igjen til vi kan slå fast om det er krise for studentene på boligjakt, eller om august er som august pleier å være i denne delen av boligmarkedet.

Les mer om

  1. Kunnskapsdepartementet
  2. Airbnb
  3. Boligmarkedet