Leder

Uoversiktlig situasjon i Libya

LANDENE som lørdag kom sammen i Paris for å bli enige om hvordan resolusjonen mot Libya i FNs sikkerhetsråd skulle følges opp, reagerte prisverdig raskt.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Så snart møtet var over, ble de første flyene sendt til libysk luftrom for å håndheve flyforbudssonen. I løpet av helgen er det gjennomført en rekke luftangrep med fly og krysserraketter, og det er grunn til å tro at oberst Gadafis militære kapasitet allerede er svekket. En umiddelbar følge av luftangrepene var at Gadafi-styrkenes fremrykning mot byen Benghazi i det østlige Libya ble stanset.

SITUASJONEN i Libya er likevel fortsatt uoversiktlig, og det vil bli ytterst krevende å unngå at militæroperasjonene som nå er i gang, vil ramme sivilbefolkningen. Ifølge ubekreftede meldinger fra libyske helsemyndigheter ble 64 drept og minst 150 skadet allerede i løpet av det første angrepsdøgnet.

Uansett om dette er riktig eller ikke, er det en påminnelse om at sikkerhetsrådets hensikt med flyforbudssonen og aksjonene som følger med den, er å beskytte sivilbefolkningen i Libya mot oberst Gadafis brutale nedslakting av egne borgere. Det kompliserer muligheten for å oppfylle dette oppdrag at Gadafi-regimet ser ut til å bruke vanlige libyere som levende skjold rundt viktige militære installasjoner.

LIKEVEL er det helt avgjørende for operasjonenes fortsatte legitimitet at sivile libyere skånes. Hvor viktig dette er, illustreres av at den arabiske liga, som var pådriver for flyforbudssonen, nå sier at arabiske land aldri har bedt om luftangrep som kan ramme sivile. Hvis ligaen ikke fortsetter å støtte aksjonen, vil den raskt kunne virke mot sin hensikt.

DET ER ALTSÅ en svært krevende operasjon som også norske styrker blir en aktiv del av. I dag sendes de første F-16-flyene som er stilt til disposisjon fra norsk side. Men nettopp fordi oppdraget er så krevende, er det nødvendig å holde fast ved støtten til det. Når FNs sikkerhetsråd klarte å samle seg om det historiske vedtaket som ble fattet i forrige uke, er det avgjørende for troverdigheten både til FN og de landene som deltar i håndhevelsen av flyforbudssonen, at den lykkes etter forutsetningene.

UTFORDRINGENE med Libya stanser imidlertid ikke med dette. Også flyktningestrømmen som følge av borgerkrigen i landet vil stille mange land, spesielt i Middelhavsområdet, overfor store problemer. Av flere grunner er det derfor nødvendig at oberst Gadafis regime styrtes. De første dagene med flyforbudssone har vist at dette kan bli vanskeligere enn mange hadde håpet og ventet.

Les mer om

  1. Ledelse