Leder

Aftenposten mener: Jobbreisen må bli lettere

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.

Det er store forskjeller i dagens tilbud til pendlerne.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Denne uken har Aftenposten testet jobbreisen inn til Oslo sentrum med tog, bil, buss og sykkel.

Slike øyeblikkstester vil gi noen tilfeldige utslag, som da toget fra Nittedal ble stående på Kjelsås tirsdag på grunn av et havarert arbeidstog på linjen. Episoden er likevel illustrerende. Togreisende fra Nittedal og Ski må ta til takke med et langt dårligere tilbud enn fra Asker eller Lillestrøm.

Oslo-byrådets store ambisjoner om redusert biltrafikk kan ikke realiseres uten at kollektivtilbudet for pendlere blir enda bedre. Det er flott med sykkelsatsing, men først og fremst må vi kunne stole på toget dersom biltrafikken inn mot Oslo skal ned.

Dette er også viktig for å lette presset på Oslos boligmarked. Skal regionen takle den ventede befolkningsveksten, må det være attraktivt å bosette seg også utenfor kommunegrensen. En rask og ukomplisert reise inn til Oslo vil kunne lokke flere vekk fra de verste pressområdene.

  • TIRSDAG testet vi jobbreisen fra Nittedal til Oslo: Toget var storfavoritt. Så ble det trøbbel.

Kroneksempelet Lillestrøm

Lillestrøm er kroneksempelet på hva man kan få til med en stor og prioritert satsing på kollektivtrafikk.

Frekvensen er hyppig, og reisetiden på toget er vanligvis ti minutter. Mellom Asker og Lillestrøm er skinnegang og signalsystem langt mer moderne og robust, og punktligheten dermed langt bedre, enn for eksempel på Østfoldbanen. Pendlere fra Lillestrøm bruker mindre tid enn mange som ikke krysser bygrensen til og fra jobb.

Tunnelen Romeriksporten har gjort underverker for reisetiden fra Lillestrøm, og følgelig også for utvikling av hele regionen. Det er et tankekors at den ble bygget på grunn av en ny flyplass, ikke pendlernes ve og vel. Heldigvis har politikere i økende grad tatt inn over seg betydningen av god, helhetlig transportplanlegging for daglige reisende i Oslo-området.

Fornuftige prinsipper, uklar praksis

I fjor høst ble politikerne i Oslo og Akershus enige om transport- og arealplanen for regionen frem til 2030. Den legger opp til fortetting i nærheten av de største knutepunktene utenfor Oslo og lokaltog som går like ofte som T-banen. Prinsippene er fornuftige, men planen er såpass overordnet at det gjenstår å se hvordan samarbeidet vil gå i praksis.

Oslo og nabokommunene må unngå at lokalpolitiske hensyn trumfer regionens beste. Dragkampen om Fornebubanen er et mye brukt eksempel på hvor galt det kan gå. Resultatet av dårlig samarbeid er blitt flere års forsinkelse.

Selv om enkelte strekninger er kraftig rustet opp de siste årene, er potensialet for en bedre kollektivreise inn til Oslo fortsatt til stede. Frekvens, punktlighet og kapasitet må bli enda bedre på alle toglinjene inn til Oslo.

Les mer om

  1. Befolkningsvekst
  2. Akershus
  3. T-banen
  4. Fornebubanen
  5. Transport