Leder

Aftenposten mener: Barneekteskap bør forbys i Norge

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Foto: Plan Norge har over lengre tid forsøkt å stoppe barneekteskap og vakte oppsikt med et fiktivt bryllup i Jacob kirke i 2014.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Et flertall av Norges befolkning er tilhengere av en absolutt 18-årsgrense for giftermål i Norge, viser en undersøkelse Plan Norge har fått gjennomført.

Resultatet passer fint inn i organisasjonens kampanje. Tusenvis av ungdommer har sendt inn brev til fylkesmannen i Oslo og Akershus i protest mot at dagens lovverk åpner for ekteskap mellom personer under 18 år.

I dag kan ungdom over 16 år få tillatelse fra fylkesmannen til å gifte seg, etter å ha fått samtykke fra foreldre. Riktignok kreves sterke grunner for å få en slik dispensasjon, som for eksempel graviditet eller spesielle religiøse hensyn. Unntaksbestemmelsen er også lite i bruk. Ifølge VG har fylkesmannen i Oslo og Akershus kun tre ganger gitt slik tillatelse mellom 2005 og 2015.

Plans mål er å få slutt på barneekteskap globalt. Mange steder i verden fører ekteskap mellom barn til alvorlige krenkelser av barns rett til å være barn, tvangsrelasjoner, tidlige graviditeter, manglende skolegang og fare for overgrep og fattigdom. Norge støtter det internasjonale arbeidet mot barneekteskap, og utenriksminister Børge Brende berømmet i fjor Gambia og Tanzania for å ha forbudt ekteskap mellom barn under 18 år.

En snever norsk dispensasjonsregel kan virke som en bagatell i et slikt perspektiv. Men logikken i kampanjen er både fornuftig og forståelig: En global kamp mot barneekteskap må omfatte alle land. At barneekteskap er et mindre problem i vestlige land, er i seg selv ikke noe argument for å beholde en prinsipielt uheldig lov.

I mange land, fra Danmark til Malawi, er lovverket endret i år til en absolutt grense på 18 år. Også i Norge kan det se ut som politikerne er på ballen. Både Arbeiderpartiet og Høyre har stilt seg positive til å endre loven. En absolutt 18-årsgrense for ekteskap burde kunne få tilslutning fra alle stortingspartier.

I den grad det er mulig å finne begrunnelser til dagens unntaksbestemmelser, synes det å bunne i pragmatiske vurderinger, som at graviditet utenfor ekteskap fortsatt er stigmatiserende i enkelte miljøer.

I så fall er det slike holdninger og de negative følgene det får, som må bekjempes. Selv om spørsmålet i praksis kun vil få betydning i et svært lite antall saker, vil det være en forbedring om norsk lov slår fast at ekteskapsinngåelser uten unntak skal forbeholdes voksne.

Les mer om

  1. Leder
  2. Barneekteskap
  3. Plan Norge