Aftenposten mener: Verden må bidra til løsning av Kashmir-konflikten

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Indere feirer nyheten om luftangrepet på pakistansk side av den midlertidige grensen i Kashmir.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Et indisk luftangrep inne i den pakistanskkontrollerte delen av Kashmir skaper nok en gang krigsfare mellom de to store atomvåpenmaktene.

De første meldingene fra Pakistan gikk ut på at India ikke fikk gjennomført noe, men landet reagerer uansett på hva det anser som en krenkelse av sitt luftrom. Ifølge indiske myndigheter ble en islamistisk terroristleir på pakistansk side angrepet og utslettet.

Den indiske delen av Kashmir har vært rammet av opprør siden 1989, og India anklager nabolandet for å bidra til det.

Det har brutt ut krig mellom de to statene før, senest i 1999. Ettersom begge har atomvåpen er det ekstra maktpåliggende for omverdenen å sikre at situasjonen ikke eskalerer igjen. Kina har allerede henstilt til sine to naboland om å vise besinnelse.

Like viktig som å løse den akutte situasjonen, bør det være for verdenssamfunnet å bidra til en langsiktig løsning av den grunnleggende konflikten. Den har vart i 71 år. India kontrollerer den største delen av området i Himalaya-fjellene. Muslimer som bor der, føler seg undertrykt. Et lite område av Kashmir styres dessuten av Kina.

Startet i 1947

Oppløsningen av Britisk India i 1947 la grunnlaget: Da ble det overveiende muslimske Pakistan og det overveiende hinduistiske India skilt fra hverandre. Fyrstedømmet Kashmir kunne velge å slutte seg til den ene eller den andre staten. Problemet var at fyrsten var hindu, mens folkeflertallet var muslimsk. Fyrsten ønsket at Kasjmir skulle forbli selvstendig. Pakistanske stammekrigere rykket inn til støtte for et muslimsk opprør, hvorpå fyrsten vendte seg til India for hjelp.

Kashmir er tørt og kaldt, men har stor symbolsk og strategisk betydning. Én grunn er at flere av Pakistans og Indias store elver har sitt utspring der.

Les også

Spenninger mellom India og Pakistan etter stort angrep i Kashmir

Økt selvstyre?

Leder av Oslo-senteret, Kjell Magne Bondevik, prøver å bidra til løsning. I et intervju med NTB peker den tidligere norske statsministeren på at mens Pakistan ønsker internasjonale fredsmeglere inn i konflikten, insisterer India på at den kun angår de to landene.

Årets valg i India bidrar neppe positivt. Ingen vinner velgere på å foreslå en mykere linje overfor Pakistan.

Det har vært flere forsøk på å få i gang en ordentlig fredsprosess, men det kan neppe lykkes uten et genuint internasjonalt engasjement. Det finnes veier ut av uføret, både å gjøre den midlertidige grensen permanent og å gi Kashmir større autonomi, altså selvstyre. Bondevik holder en knapp på den siste løsningen.

Men i første omgang er oppgaven å hindre at de siste dagenes hendelser utvikler seg til en ny krig.