Leder

Aftenposten mener: Nobelkomiteen fortjener tydeligere regler

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Ap-leder Jonas Gahr Støre og opposisjonen vurderer å knesette tydeligere regler for utnevnelser til Nobelkomiteen.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Den seneste tiden har debatten blåst friskt rundt Carl I. Hagens mulige utnevnelse til Nobelkomiteen. Nå er det klart at FrP ikke bøyer av for presset og beholder Hagen som kandidat til komiteen.

Kjernen i striden koker ned til om Hagen er valgbar. Stortinget har i mange tiår hatt som praksis ikke å oppnevne stortingsrepresentanter til Nobelkomiteen. Som vara til Stortinget vil Hagen i komiteen bryte med dette prinsippet.

Saken vekker interesse også utenfor Stortinget. Sytten jusprofessorer oppfordrer stortingspresidenten til å iverksette en gjennomgang av Stortingets ordning for valg til Nobelkomiteen i lys av Nobels testament. Stortinget selv prøver å finne ut om reglene skal bli tydeligere. Det bør de bli.

Fredsprisen i 1935 til den fengslede antinazisten Carl von Ossietzky viste med all tydelighet hvor viktig det er at Nobelkomiteen er uavhengig av regjering og storting. Hitler-Tyskland reagerte sterkt på utdelingen, noe som førte til at Norges konge ikke deltok på fredsprisutdelingen. Utenriksminister Halvdan Koht satt i komiteen, men trakk seg.

Et annet eksempel fra nyere tid er fredsprisen til den nå avdøde kinesiske regimekritikeren Liu Xiaobo i 2010. I etterkant av tildelingen frøs forholdet mellom Norge og Kina, og relasjonen ble ikke normalisert igjen før i 2016.

Norske myndigheter insisterte overfor Kina at Nobelkomiteen er politisk uavhengig. Troverdigheten til den uavhengigheten svekkes hvis man kan spasere tørrskodd fra Stortinget til komiteen.

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre er blant dem som har gått hardt ut mot Hagens utnevnelse. «Behovet for å markere et tydelig skille mellom norske myndigheter og Nobelkomiteen har ikke avtatt. Tvert imot. Etter vårt syn gir det et feil signal dersom et varamedlem til Stortinget velges til medlem av Nobelkomiteen», skrev Ap-lederen i et brev til de parlamentariske lederne på Stortinget.

Argumentet til Støre ville vært mer overbevisende dersom han samtidig hadde vedgått at Thorbjørn Jaglands komitémedlemskap også er problematisk. Han gikk inn i komiteen på slutten av sitt stortingsliv, noe flere andre har gjort. Men etter det er han blitt leder av en stor, internasjonal organisasjon. Hvis uavhengighet er målet, bør de nye reglene også inkludere slike verv. Ministerrådet, som er Europarådets høyeste beslutningsorgan, består av medlemslandenes utenriksministre. Det utløser beslektede spørsmål om uavhengighet som bånd til Stortinget og regjering i Norge.

Dersom Nobelkomiteen skal kunne tildele fredsprisen til mottagere som provoserer andre lands regjeringer, er det avgjørende at komiteens avstand til Stortinget og Regjeringen oppfattes som tydelig også utenfor Norges grenser. Derfor bør Stortinget vedta et tydelig regelverk, så vi slipper runder som denne, som åpenbart er utløst av navnet på kandidaten.

Les mer om

  1. Leder
  2. Nobels Fredspris
  3. Jonas Gahr Støre
  4. Carl I. Hagen