Aftenposten mener: Riktig å gjenåpne Birgitte Tengs-saken

Birgitte Tengs var 17 år gammel da hun ble drept i 1995.

Anbefalingen fra cold case-gruppen i Kripos viser hvor viktig det er at en slik enhet ser på gamle saker med nytt blikk.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

En av Norges mest omtalte kriminalsaker, drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs i 1995, skal etterforskes på nytt.

Birgittes fetter ble dømt for drapet i tingretten, men senere frikjent i lagmannsretten. 21 år etter at Birgitte ble funnet drept på Karmøy, er saken fortsatt uoppklart.

Å gjenoppta etterforskningen av en så gammel sak, er alltid vanskelig. De fleste typer spor blir svekket over tid. Vitner husker dårligere. Politiet risikerer å gi pårørende falske forhåpninger om oppklaring.

Likevel er dette en riktig avgjørelse.

Den tidligere etterforskningen er blitt utsatt for hard kritikk, blant annet på grunn av måten avhørene av fetteren ble gjennomført på. Politiet skal ha låst seg til en bestemt teori for tidlig. Tilståelsen fetteren ga etter arrestasjonen, skal politiet nå se bort fra.

I lys av forhistorien er det riktig og nødvendig at etterforskningen nå skal flyttes fra Haugesund til Stavanger.

Viktig med en cold case-gruppe

Etterforskningen starter etter anbefaling fra den såkalte cold case-gruppen i Kripos. Drapet på Birgitte Tengs er den første saken denne gruppen har gått inn i etter at den ble opprettet i 2015, og anbefalingen kommer som følge av ny gjennomgang av etterforskningsmaterialet.

Dette viser hvor viktig det er at en slik spesialgruppe kan se på gamle saker med friske øyne.

I tillegg til et fordomsfritt blikk kommer den teknologiske utviklingen. Tidligere i høst ble Henning Hotvedt dømt til 13 års fengsel for drapet på 12 år gamle Kristin Juel Johannessen i 1999. Et avgjørende bevis var at Hotvedts DNA ble funnet i hudceller under Kristins negler. Nye og forbedrede analysemetoder gjorde et slikt funn mulig.

Les også

Se også:

Politiets håp er ganske sikkert at nye DNA-analyser kan bidra til en oppklaring også i Birgitte-saken, selv om et gjennombrudd neppe er nært forestående.

Snu alle steiner

Det krever store ressurser å gjenåpne gamle drapssaker, men så lenge det finnes et berettiget håp om oppklaring, er det en riktig prioritering. Et uoppklart drap vil alltid være en verkebyll.

I 2014 opphevet Stortinget foreldelsesfristen på 25 år for drap. Lovendringen omfatter ikke drap som allerede var foreldet i 2014, men innebærer at drap som er begått etter 1.juli 1989, aldri vil bli foreldet.

Politiets beslutning om å gjenoppta Birgitte-saken følger opp Stortingets signal: Et rettssamfunn kan ikke tillate at det trekkes et glemselens slør over en så alvorlig forbrytelse som et drap.