Leder

Forskning må være fri

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I EN SERIE ARTIKLER har Aftenposten avdekket skandaløse forhold for forskningssektoren. Forskere ved mer enn hvert tredje forskningsinstitutt sier de er blitt forsøkt styrt av offentlige oppdragsgivere. Departementer og direktorater vil at forskere skal ta oppdrag på konsulentvilkår.

Avsløringene begynte med at en forsker fra SINTEF fortalte hvordan Arbeidsdepartementet regelrett ville diktere konklusjonene i en forskningsrapport om sykefravær.

Andre eksempler på styring er ikke like grove, men mønsteret er tydelig. Offentlige oppdragsgivere ønsker mest mulig kontroll med forskningen og dens resultater. Derfor presses instituttene til å godta konsulentkontrakter som gir oppdragsgiverne helt andre styringsmuligheter enn en forskningskontrakt.

FORSKNINGSMINISTER Tora Aasland har innskjerpet at departementer og underliggende etater skal bruke Kunnskapsdepartementets standardkontrakt for oppdragsforskning, og at de etiske retningslinjer for uavhengig forskning må respekteres.

Vi betviler at en slik påminnelse er tilstrekkelig. Reportasjene har avdekket en skremmende mangel på forståelse av hva forskning og utredningsarbeid faktisk skal tjene til.

NÅR FORVALTNINGEN tar kontakt med et forskningsinstitutt må jo hensikten være å få ny og uavhengig kunnskap på bordet. Derfor er det i seg selv et paradoks at det finnes kontrakter hvor oppdragsgiveren kan påvirke konklusjonene, uansett hva slags betegnelse rapporten har.

Aftenpostens reportasjer har avdekket en holdning i departementer og direktorater som går ut på at kunnskap ikke skal ikke være premissleverandør for politikken, men omvendt: Hensiktene med rapportene er å få bedre argumenter for en politikk som allerede er fastlagt.

Når dette fremstilles som «forskning» er det selvfølgelig ekstra ille. Tilliten til oppdragsforskningen undergraves. I det lange løp vil det samme skje med tilliten til politikerne og deres beslutninger, siden de ofte påberoper seg forskningsresultater for å få oppslutning om sine vedtak.

MANGLENDE TILLIT til politikernes beslutningsgrunnlag vil uvegerlig smitte over på politikerne selv. De bør derfor være de første til å innse at det må ryddes opp.

En kritisk gjennomgang av finansieringen må inngå i dette arbeidet. Avsløringene tyder på at forskningsinstituttene er blitt for avhengige av sine offentlige oppdragsgivere til å sikre forskningens kår. Da er spørsmålet om de milliarder som brukes på oppdragsforskning, er vel anvendte penger.

Les mer om

 1. Ledelse

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Fri forskning under press

 2. NORGE

  Opposisjonen krever granskning: – Ikke godt nok at Direktoratet for e-helse gransker seg selv

 3. ØKONOMI

  Lovutvalg strammer inn SSB-forskningen

 4. DEBATT

  Forskningsrådet har fått kritikk for å ha gitt alle statsråder terningkast. Det må vi tåle.

 5. LEDER

  Aftenposten mener: Per Sandberg må rydde opp i ukulturen i oppdrettsnæringen

 6. NORGE

  Rektor ved Universitetet i Oslo om «røverforskning»: – Dette er forferdelig!