Stadig flere butikktyver

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

DET ER INGEN STOR overdrivelse å hevde at tyver er i ferd med å tømme Oslos butikker. Svært få av tyveriene blir imidlertid anmeldt. Årsaken er at politiet sjelden følger opp.

I fjor registrerte politiet 3795 simple tyverier fra butikk. Frem til juli i år ble det anmeldt 2176 slike tyverier, en økning på 29 prosent. Men dette er bare toppen av isfjellet, mener Oslo Handelsstand Forening (OHF)

FORENINGEN har undersøkt problemet med nasking hos 163 utvalgte medlemsbedrifter, og mener det forekommer mer enn 20000 butikktyverier i Oslo årlig. I gjennomsnitt var det fem tyverisaker pr. butikk i 2008. Butikktyverier er dermed et langt større problem enn politiets statistikk viser. Forklaringen er at mange ikke bryr seg med å anmelde forhold som jevnt over blir henlagt selv om gjerningspersonen er kjent. Det er flere butikktyver enn politifolk ute og går i Oslo.

HANDELSSTANDEN har funnet ut at av 578 ferdigbehandlede saker i fjor, ble 496 henlagt eller førte til påtaleunnlatelse. 94 av dem ble henlagt på grunn av kapasitetsmangel hos Oslo politidistrikt. En del av henleggelsene skyldes at gjerningspersonen er så ung at politiet ikke kan gjøre noe annet enn å snakke med foreldrene og andre ansvarlige. Men hovedproblemet er at Oslo-politiet ikke har kapasitet til å ta seg av mer enn de alvorligste sakene. Etterforskningen av mindre forseelser forekommer rett og slett ikke.

DETTE ER ALVORLIG i en situasjon hvor internasjonale forbryterbander har spesialisert seg på utspekulerte tyverier og innbrudd i forretninger. Problemet forverres ved at politiet på grunn for dårlig bemanning ikke er i stand til å tiltale de ansvarlige, selv i tilfeller der det er kjente gjerningsmenn.

Bevilgningene til politiet i hovedstaden har økt de siste årene, men statistikken viser at opptrappingen ikke har vært tilstrekkelig.