Aftenposten mener: Terroristens menneskeverd respekteres.

Anders Behring Breivik inntar vitneboksen under rettssaken som ble avviklet i Skien fengsel i januar.

Også som forvaringsdømt behandles Anders Behring Breivik i tråd med rettsstatens prinsipper.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

«En enorm lettelse.» Det var reaksjonen til Lisbeth Røyneland, leder for Nasjonal støttegruppe for 22. juli-hendelsene, på dommen i Behring Breivik-saken.

Røyneland mistet sin 18 år gamle datter på Utøya. Hun sier det er godt å vite at offentligheten skal få slippe å forholde seg til personen Anders Behring Breivik på mange år selv om saken ankes til Høyesterett.

Tidligere AUF-leder Eskil Pedersen sier det var vondt for mange da Breivik vant frem i tingretten i fjor. Han er glad for at Borgarting lagmannsrett mener at Behring Breiviks menneskerettigheter ikke er krenket.

Ingen tilleggsstraff

Reaksjonene er høyst forståelig. Gjerningsmannen fra 22. juli har på det groveste krenket en helt grunnleggende menneskerett, retten til liv. For pårørende og andre involverte var det vanskelig å akseptere at Behring Breiviks soningsforhold skulle være i strid med hans egne menneskerettigheter.

Samtidig er det på det rene at det soningsregimet Behring Breivik er underlagt, ikke kan få form av en tilleggstraff på grunn av de groteske handlingene han er dømt for.

Straffen er 21 års forvaring. Soningsforholdene må begrunnes i avveiningen mellom risikobetingede sikkerhetstiltak og hensynet til Behring Breiviks eget menneskeverd.

Det er akkurat disse avveiningene lagmannsretten går inn i.

Les hele dommen her.

Klar dom

Dommen er krystallklar. Ifølge retten er soningsforholdene ikke, og de har heller ikke på noe tidspunkt vært, noe brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonens forbud mot tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling.

I en bred og utførlig dom skriver lagmannsretten at det utgjør en klar belastning å bli nektet fellesskap med andre fanger. Samtidig mener retten at de kompenserende tiltakene er «meget omfattende». Det handler blant annet om kontakt med ansatte, sosialkonsulent og en teologutdannet besøksvenn. De fysiske og materielle soningsforholdene er ifølge retten meget gode.

Les også

Lagmannsretten om Behring Breiviks soningsforhold: Ikke brudd på menneskerettighetene

Store utfordringer

Helt fra Anders Behring Breivik ble pågrepet på Utøya har det vært avgjørende viktig at han behandles i tråd med rettsstatens prinsipper. Det har da også skjedd, først med to rettpsykiatriske utredninger for å gi retten støtte til vurderingen om han var tilregnelig og kunne straffes. Dernest gjennom en verdig rettssak.

Som langtidsfange på en avdeling for særlig høy sikkerhet byr Behring Breivik på store utfordringer. Hans søksmål mot staten for påståtte menneskerettsbrudd er ikke ferdigbehandlet i rettsapparatet. Men ut fra lagmannsrettens grundige dom tyder alt på at rettsstaten består prøven også i denne fasen. Terroristens menneskeverd blir respektert.