Aftenposten mener: En varm klem til EU fra ikke-medlem Norge

Det viktigste er ikke å være med, men å delta.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt talte varmt om europeisk samhold.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Arbeiderpartiets utenriksminister Anniken Huitfeldt vil samarbeide med Brussel om bortimot alt. Alle skal med, inklusive Senterpartiet, som hittil har fått gledelig lite gjennomslag for sin EU- og EØS-motstand i regjeringen.

«Det er i vår entydige interesse at Putins strategi om å så splid og utrygghet skal mislykkes. Sammen med våre allierte, våre nordiske naboer og EU-landene skal Norge fortsette å gi vårt tydelige bidrag til alliert og europeisk samhold», sa Huitfeldt i torsdagens redegjørelse i Stortinget om aktuelle EU- og EØS-saker.

Foran folkeavstemningen om EU i 1994 var Huitfeldt aktivt med i Sosialdemokrater mot EU (SME). Som fersk utenriksminister ville hun i fjor høst ikke fortelle Aftenposten om hun fortsatt sto på nei-siden. Spørsmålet var uaktuelt.

Men torsdag ivret hun, uten hørbare forbehold, om et tettest mulig samarbeid med EU om nær sagt alle tidens store saker: Ukraina-krigen, energikrisen, koronaepidemien og kampen for å redde klodens klima Huitfeldt tok for seg mange av de viktige tingene Norge får være med på: Det stadig tettere sikkerhets- og forsvarspolitiske samarbeidet mellom EU og Nato. Det europeiske forsvarsfondet som betyr så mye for norsk industri. EUs sivile beredskap. EUs nye planer for opplæring av ukrainske soldater i EU-land.

Krigen og pandemien har med overtydelighet vist hvor viktig et tett og godt forhold til EU er for Norge. Av særlig betydning er landets rolle som EUs største leverandør av gass. Her skal en norsk-europeisk arbeidsgruppe se på tiltak for å skape stabilitet i markedet. Gjennom koronapandemien har Norge hele tiden vært en «en integrert del av EUs helseberedskap og kriserespons», sa Huitfeldt.

Men EØS-avtalen hjelper lite i helsepolitikken. Regjeringen vil derfor prøve å sikre Norge full deltagelse i det styrkede EU-samarbeidet om helseberedskap. Her skal Stortinget involveres på vanlig måte, forklarte utenriksministeren.

Det eneste Stortinget ikke behøver å bry seg med, er ideen om et medlemskap for Norge i EU. Den saken må i overskuelig fremtid holdes steindød. For landet må jo ha en regjering.