Leder

Aftenposten mener: Avgjørende for integreringen å få kvinner i jobb

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Der foreldrene har høyeste fullførte utdanning på grunnskolenivå, oppnår norskfødte med innvandrerforeldre bedre resultater enn den øvrige befolkningen, viser en ny rapport fra Statistisk Sentralbyrå.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I forrige uke publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) en omfattende rapport om norskfødte med innvandrerforeldre.

Norskfødte med innvandrerforeldre blir en stadig større del av befolkningen. I 1970 var det bare 2000 mennesker som hadde en slik bakgrunn. I dag teller gruppen 180.000 mennesker. Tre av fire er under 18 år gamle.

Det er mange grunner til at forskningen på norskfødte med innvandrerforeldre er interessant. Slik forskning er viktig fordi den sier noe om hvilke offentlige tiltak som bør prioriteres for å sikre best mulig integrering og utjevning i årene fremover.

Rapporten er i så måte både gledelig og ikke fullt så gledelig lesning. Det går økonomisk meget bra med enkelte grupper – til og med bedre enn den generelle befolkningen. For andre grupper er det motsatte tilfellet.

Unge mellom 25 og 39 år med innvandrerforeldre fra India og Vietnam ligger på nivå med, eller litt over, den jevnaldrende befolkningen uten innvandrerbakgrunn når det gjelder yrkestilknytning. Særlig positivt er det at dette gjelder for begge kjønn.

For grupper med bakgrunn fra Tyrkia, Pakistan, Chile og Marokko er yrkestilknytningen derimot klart under nivået sammenlignet med den øvrige befolkningen.

Ikke overraskende er det graden av deltagelse i arbeidsmarkedet som forklarer mye av forskjellene i husholdningsinntekt mellom ulike grupper, forklarer byrået. Norskfødte med bakgrunn fra India og Vietnam har et høyere inntektsnivå enn norskfødte med bakgrunn fra Chile, Marokko, Pakistan og Tyrkia. De har til og med et høyere inntektsnivå enn jevnaldrende uten innvandrerbakgrunn.

I parhusholdninger er det til dels store forskjeller i hvilken grad begge voksne i husholdningen er yrkestilknyttet, forteller SSB. Personer med tyrkisk og pakistansk bakgrunn har lavest andel med to yrkesaktive i husholdningen, mens personer med vietnamesisk og indisk bakgrunn har høyest andel. Det gjelder par både med og uten barn.

Når kvinnene deltar i arbeidslivet på lik linje med menn, slik tilfellet er for gruppene med bakgrunn fra India og Vietnam, har husholdningene høyere inntekt enn gjennomsnittet i befolkningen uten innvandrerforeldre. Det er det all grunn til å glede seg over.

Det betyr også at det viktigste integreringstiltaket er å få kvinner i jobb. Det bør ligge til grunn for politikken som utformes i årene som kommer, ikke bare når det gjelder offentlige tilbud, men også offentlige krav.

Les mer om

  1. Politikk
  2. Arbeidsinnvandring
  3. Økonomi
  4. Innvandring
  5. Statistisk sentralbyrå