Leder

Aftenposten mener: SSBs uavhengighet er for svak

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Finansminister Siv Jensen (Frp) burde sikret at SSBs uavhengighet ble markert enda sterkere.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Når finansminister Siv Jensens (Frp) politiske regnskap skal gjøres opp, vil hennes håndtering av dramaet rundt Statistisk sentralbyrå (SSB) trekke kraftig ned. Konflikten mellom Jensen og daværende SSB-direktør Christine Meyer endte med direktørens avgang og en høring på Stortinget. Den konkluderte med rettmessig kritikk av Jensens embetsførsel i saken.

Underveis kom det frem urovekkende opplysninger om SSB-styrets rolle og posisjon. Det var svakt og lite retningsgivende. Kommunikasjonen mellom departementet og SSB fremsto som uryddig og uoversiktlig. Og, aller mest alvorlig, det ble sådd berettiget tvil om SSBs uavhengighet.

Det siste gjaldt friheten til å organisere arbeid, disponere egne medarbeidere og valg av modeller og analyseverktøy.

  • Trine Eilertsen: Siv Jensens trakk teppet vekk under SSB-sjefen

I denne perioden fikk det tidligere så unnselige statistikklovutvalget, som skulle modernisere rammene rundt SSB, en sentral rolle. Regjeringen la frem forslag til ny lov tidlig i april.

Lovforslaget prøver å rydde i styringen av SSB, uten å lykkes. Det er vanskelig å se poenget med det nye rådet, som skal erstatte SSBs styre. Da fremstår en styringsmodell som den Norges Bank er underlagt bedre. Den er utformet for å sikre uavhengighet, i kombinasjon med politisk kontroll over en viktig samfunnsinstitusjon.

Loven parkerer heller ikke bekymringen for SSBs faglige uavhengighet. Flere av høringsinnspillene, blant annet fra SSB selv og andre forskningsmiljøer, etterlyser en enda sterkere uavhengighet.

SSB skal åpenbart ikke definere sitt eget mandat eller hvilke tema som skal undersøkes. Det har da heller ingen foreslått. Men hvordan undersøkelser skal gjøres og hvem som skal gjøre dem må være en faglig vurdering. Departementet mener det sikres i den nye loven. Men det kan virkelig diskuteres.

Under SSB-høringene i Stortinget viste tidligere forskningssjef Kjetil Telle hvordan modellvalg avgjør hvilke resultater man får og dermed hvilken statistikk som er politisk attraktiv, sett fra blant annet Finansdepartementets ståsted. En toppbyråkrat i departementet har også problematisert hvordan partiene i praksis bestiller bestemte resultater fra SSB. Slik svekkes byråets troverdighet i en tid der det er maktpåliggende at det ikke skjer. I loven begrenses friheten til at SSB kan gjøre oppmerksom på svakhetene ved bestemte modeller. Det er for svakt.

Uavhengigheten skal sikre at kvaliteten på arbeidet i SSB, både på forsknings- og analysesiden, alltid er så god som mulig. Som ved universitetene, som må drive forskningsbasert undervisning, bør analysene ved SSB være forskningsbasert, med alt det fører med seg av kvalitetskontroll.

Det er vanskelig å se at denne loven sikrer det.

Les mer om

  1. SSB
  2. Siv Jensen
  3. Christine Meyer