Aftenposten mener: Vindkraft blir best med ramme

Vindmøller på land ved Egersund.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det blåser opp til storm rundt vindkraften.

Etter at Norges Vassdrags- og energidirektoratet lanserte sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraftutbygging i april, har mange vindmøllemotstandere fått vann på mølla.

Temaet er langt fremme i bevisstheten til mange velgere i høstens valg. Det kan nok også forklare statsminister Erna Solbergs utspill i helgen, der hun minner om at regjeringen slett ikke har bestemt seg for i det hele tatt å vedta konseptet.

«Høyre har egentlig ikke hatt noen idé om at vi trenger en slik nasjonal ramme», sa Solberg til BT.

Det må gå an å si at det i så fall har vært dårlig kommunisert.

Initiativet til å lage en nasjonal ramme for vindkraft kom nemlig fra regjeringen Solberg er sjef for, i energimeldingen fra 2016. Høyre på Stortinget ga sin tilslutning til initiativet, og kalte en slik ramme «fornuftig» i sine merknader.

Flere Høyre-politikere, inkludert statsministeren selv, har underveis vist til arbeidet med en nasjonal ramme som en forbedring i hvordan utbyggingsbeslutninger skal tas.

Denne rammen er en samlet gjennomgang av kunnskap om virkninger av landkraft, og et kart over de mest egnede områdene. Tanken er at det vil være vesentlig lettere å få konsesjoner i disse områdene.

De er plukket ut etter en helhetlig vurdering av virkningene på miljø og samfunn, samt vindressurser, investeringskostnader og nettkapasitet. En nasjonal ramme er tenkt å bidra til forutsigbarhet og mer effektiv konsesjonsbehandling.

For dem som måtte lese Solbergs utspill i vindmøllerestriktiv retning, er det imidlertid liten grunn til å få sterke forhåpninger.

Alternativet til den nasjonale rammen er nemlig ikke å skrote utbygging av vindmøller på land. Alternativet er å fortsette som i dag.

Det vil innebære at det ikke finnes prioriterte områder for vindkraft, og heller ingen områder som i utgangspunktet skjermes. Spesielt at rammen i praksis skåner svært mange aktuelle områder fra stor utbygging, bør være verd å huske på for vindmøllemotstandere.

For vindkraftutbygging vil det fortsatt være selv om rammen skrotes. Men det vil skje mindre planmessig og forutsigbart, og med mindre sannsynlighet for at det totalt sett er de mest egnede stedene som velges.

Hvorfor Erna Solberg mener dette scenarioet kan være et bedre alternativ enn en nasjonal ramme, er vanskelig å forstå. Utover at det er valgkamp, selvfølgelig.