Leder

Aftenposten mener: Håp om et sterkere FN

  • Aftenpostens Ledere Skrives Av Kommentatorgruppen. Gruppen Ledes Av Politisk Redaktør Trine Eilertsen.

FN får en mer handlekraftig leder, men også Antonio Guterres vil være avhengig av støtte fra stormaktene.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.
Portugals tidligere statsminister Antonio Guterres er valgt til FNs generalsekretær for fem år.

FNs hovedforsamling har valgt Portugals tidligere statsminister Antonio Guterres til ny generalsekretær. Valget gir håp om at FN kan spille en viktigere, mer relevant rolle i årene fremover.

Det blir ofte påpekt at FN aldri kan bli mer enn det medlemslandene og fremfor alt stormaktene ønsker å gjøre organisasjonen til. Likefullt er det langt fra likegyldig hvem som sitter i nøkkelposisjonen som generalsekretær.

Avtroppende Ban Ki-moon har vært en velmenende, men svært forsiktig leder. I lekkede dokumenter fra diplomater som kjenner FN-systemet innenfra, beskrives han som svak og humørsyk. Han har ikke maktet å ta tak i et nødvendig reformarbeid for å gjøre FN mindre tungrodd og byråkratisk.

  • Les nyhetssaken om valget av Guterres her.

Mer handlekraft

Guterres har uvanlig bred erfaring som politiker og statsmann. Han kjenner også FN-systemet godt etter sine ti år som høykommissær for flyktninger. Han fremstår som åpen og frittalende.

Frankrikes FN-ambassadør Francois Delattre omtaler Guterres som en humanist, med «et ekte moralsk kompass», og med tydelige visjoner for verdensorganisasjonens fremtid.

Alt tyder på at FN nå får en sterkere, mer handlekraftig leder som vil gjøre sitt ytterste for at han får handlingsrom til å konsentrere seg om de største utfordringene.

  • Her kan du lese hva nettleksikonet Wikipedia skriver om Guterres.

Syria det mest prekære problemet

Men ingen FN-sjef blir effektiv uten stormaktsstøtte. Derfor er det avgjørende at Guterres klarer å bygge videre på den enigheten, i det minste samforståelsen, mellom USA og Russland som brakte ham til topps.

Særlig viktig er dette for å få bevegelse i Syria-forhandlingene som Guterres etter alle solemerker setter øverst på sin dagsorden. Sine første uttalelser etter at valget viet han katastrofen i Syria, og Guterres vet at veien til en fredelig løsning går via samarbeid mellom Moskva og Washington.

FN trengs

En verden i ulage trenger FN til tross for alle organisasjonens svakheter. FNs fredsbevarende operasjoner vokser i omfang. Organisasjonen spilte en viktig rolle da kjemiske våpen ble fraktet ut av Syria, og har en nøkkelfunksjon i oppfølgingen av atomavtalen med Iran. En løsning på verdens klimautfordringer ville vært et enda fjernere mål uten FN.

Derfor er det vårt håp at Antonio Guterres blir en vitaliserende kraft og ikke nøyer seg med å være administrasjonssjef for det eksisterende FN-systemet.

Et hovedproblem er at sammensetningen av Sikkerhetsrådet fortsatt gjenspeiler maktforholdene i verden i 1945. For å lykkes må Guterres bli en pådriver for reformer som gjør at organisasjonen avspeiler vår egen tid. Da kan FN bli en mer aktiv og konstruktiv aktør i arbeidet med å løse verdens konflikter.

  • Du kan lese flere av våre lederartikler om FN her
  • og her.

Les mer om

  1. FN
  2. Russland
  3. USA