Aftenposten mener: Kommunene har gjort en kjempejobb

Nesten alle de ukrainske flyktningene har fått steder å bo. Bak ligger godt arbeid i mange ledd.

Nasjonalt mottakssenter i Råde har tatt i mot tusener av ukrainere. De fleste har kommet seg videre etter kort tid.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Landets kommuner og lokalsamfunn fortjener ros. De har gjort en helt fenomenal jobb med å bosette den store strømmen av ukrainske flyktninger.

32.000 ukrainere er kommet til Norge siden krigsutbruddet i februar. Det er like mange asylankomster som for de fem foregående årene til sammen. Det var grunn til å frykte at mottaksapparatet ville bryte sammen. Men av de 32.000 flyktningene er 23.500 allerede blitt bosatt ute i kommunene. Ytterligere 4500 er i ferd med å få bolig. Under 700 sitter på asylmottak uten foreløpig å vite hvor de skal.

Putins folkerettsstridige krig provoserer og berører kommunepolitikere av alle partifarger. Knapt noen steder skorter det på viljen til å hjelpe. Også evnen til å hjelpe er blitt bedre, mottaksarbeidet lærte mye av den forrige store flyktningbølgen i 2015. Men mange steder øker bekymringen for månedene som kommer. For dette arbeidet blir i det lange løp ikke lett.

Fredag gikk et brev med noen store tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) til kommunene. Regjeringen har satt opp en grov prognose om at det vil komme omtrent like mange flyktninger neste år som i år – ca. 35.000. Til sammen dreier det seg da om 70.000 mennesker. Det er flere enn det er er innbyggere i for eksempel Ålesund kommune, og flere enn i de to Oslo-bydelene Grorud og Stovner til sammen.

Det vil kreve «oppfinnsomhet og improvisasjon» å håndtere dette, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på en pressekonferanse fredag morgen. I bygder og småsamfunn blir det «flere som må dele på læreren og fastlegen», praktiske tiltak må tas underveis, lover og regelverk justeres hvis de skaper trøbbel.

Det er vel og bra. Men det mest akutte problemet er nå rett og slett å skaffe boliger. Mange kommuner har fra før en mangel på utleieboliger til svakstilte. I høst er veldig mange slike boliger tatt i bruk av ukrainere, mens det private utleiemarkedet er satt under press.

I sitt forslag til statsbudsjett for 2023 vil regjeringen kutte en ordning med statlig tilskudd til kjøp av sosialboliger. Det er et uheldig grep i en særlig vanskelig tid, mener kommunenes interesseorganisasjon, KS. Det er verdt å minne om at kommunene har hatt flere år med gode inntekter. Likevel kan dette være av tingene regjeringspartiene gjør lurt i å vurdere en gang til i forhandlingene som nå føres med SV i Stortinget om budsjettet.