Leder

Aftenposten mener: Ideen bak EU har aldri vært viktigere

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Leder av Arbeiderpartiets programarbeid, Hadia Tajik, og partileder Jonas Gahr Støre, har lagt frem et programutkast der norsk EU-medlemskap ikke vektlegges.

Det er beklagelig at Arbeiderpartiet velger akkurat dette tidspunktet til å så tvil om støtten til EU.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

USA har fått en president med mottoet «Make America great again». I Storbritannia jobber regjeringen for å ta landet ut av EU med en beslektet begrunnelse. I stadig flere europeiske land vokser partier som jobber mot EU-samarbeidet og som mener at det er i de enkelte landenes interesse å trekke seg ut fra felles arenaer. I Russland jobber president Vladimir Putin systematisk for å styrke disse strømningene. Han har interesse av at Europa ikke opptrer samlet, men forholder seg til Russland som enkeltland.

Les også

Trine Eilertsen om Brexit og EU:" Ingen må tro at de nye samarbeidsformene ikke svir litt i selvstyret av og til."

Dette bakteppet er viktig å ha med når Norges forhold til EU skal diskuteres. I Arbeiderpartiets utkast til stortingsvalgprogram aner vi hvordan forholdet til Europa og EU er blitt mer komplisert. Der Arbeiderpartiet siden folkeavstemningen om EU-medlemskap i 1994 har stått fast på at Norges plass er på innsiden av det europeiske fellesskapet, er formuleringen «medlemskap i EU vil være en fordel for Norge» strøket i det nye programutkastet.

Rent konkret betyr det lite. Norge kommer ikke til å søke om medlemskap i EU i neste fireårsperiode. Arbeiderpartiet har heller ikke sluttet å snakke varmt om det europeiske samarbeidet. Likevel, de nye formuleringene må leses som en svekkelse av oppslutningen om selve ideen bak EU. De kan leses som en naturlig konsekvens av at Norge har klart seg mer enn godt utenfor EU. Det stemmer jo - hvis vi vurderer norske, økonomiske interesser isolert.

Les også

Ola Storeng kommenterer: Aldri har det vært bedre for Norge å stå utenfor EU. Men aldri har det vært viktigere å beholde EØS-avtalen.

Men idéen bak EU er jo nettopp å la de rendyrkede nasjonale interessene vike en smule av hensyn til et fellesskap som har en verdi ut over den økonomiske. Kull- og stålunionen knyttet økonomiene i Tyskland og Frankrike sammen med bånd som brøt med den destruktive og nasjonalistiske rivaliseringen i Europa. Det var starten på EU som et fredsprosjekt i bakkant av andre verdenskrig, der utgangspunktet var en tanke om at land som samarbeider vil hverandre vel. Særlig små land har glede av at de store forplikter seg til å ikke ta beslutninger uten å lytte til de små.

De høyrepopulistiske partiene i Europa har EU-skepsis til felles.

EU har utvilsomt mange svakheter, og flere sider av EU-prosjektet har bidratt til å svekke oppslutningen om unionen. Men utviklingen i USA, Russland og Storbritannia er en påminnelse om hvordan det sto til i verden da alle land utelukkende jobbet for å gjøre seg selv great again, så å si. Derfor er det beklagelig at Arbeiderpartiet velger akkurat dette tidspunktet til å så tvil om støtten til en idé som handler om langt mer enn nasjonal egeninteresse.

Les også

  1. Slik jobber Russland for å bryte opp samarbeidet i Europa

  2. Trump: – Brexit er en fantastisk seier for Storbritannia

Les mer om

  1. EU
  2. Storbritannia
  3. USA
  4. Russland
  5. Arbeiderpartiet (Ap)