Leder

Aftenposten mener: Ja til lekser

  • Aftenposten Redaksjon
FS00020719.jpg

Lekser bør beholdes – og norske lærere bør bli flinkere til å få noe ut av leksene de gir.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Foreldreutvalget i grunnopplæringen (FUG) vil avskaffe lekser. Og i sin spalte i A-magasinet kritiserer forfatter og journalist Kjetil Østli «de derre leksene».

Det finnes argumenter for at ungene våre, særlig de minste, ikke bør tynges med mye lekser.

Skoleforskningen viser at barna lærer mindre av lekser enn mange tror. Jo mindre elevene er, jo mindre betyr lekser. Gutter har mindre utbytte av lekser enn jenter. Og elever med foreldre med lite utdannelse får lite eller ingenting igjen av å overøses med lekser.

Og i tillegg er jo lekser slitsomt – noe Kjetil Østli treffende beskriver. Ikke minst for mor og far.

Look to Finland

Det er likevel et slit foreldre og elever fortsatt bør utsettes for – særlig hvis norske lærere blir flinkere til å gi lekser elevene har større utbytte av. Det er mulig. De får det til i skolelykkelandet Finland, blant annet ved å gjøre leksene til en mer integrert del av klasseromsundervisningen.

Når vi vil beholde lekser er det med utgangspunkt i at norske elever fremdeles er middelmådige i avgjørende fag som matematikk, lesing og naturfag. For et land som mer og mer må livnære seg på kunnskap, er det ikke til å leve med.

Norske barn bør jevnt over «trene» mer, ikke mindre

Svaret på hva hvordan norsk skole kan bli mye bedre, er sammensatt. Men en ting er sikkert: Det vil ikke hjelpe om elevene alt i alt bruker mindre tid på å lære seg det de trenger. For det er konsekvensen om vi gjør som Elisabeth Strengen Gundersen i FUG vil: Dropper leksene uten å utvide skolehverdagen.

Norske elever må trene mer

En bedre skole krever bedre kvalitet på mye av det som skjer før barna går hjem fra skolen. Men læring er også et spørsmål om mengdetrening. Og norske barn bør jevnt over «trene» mer, ikke mindre. Sammenlignet med de fleste land går norske barn hverken mange dager på skolen eller lenge på skolen hver dag. De har nok heller ikke mer lekser enn de fleste andre europeiske barn.

Den norske skolen er neppe mer slitsom enn den finske

Og den norske skolen, fra grunnskole til videregående, er neppe mer slitsom og intens enn den finske, polske eller nederlandske skolen, for å nevne noen land som lærer barna sine mer enn vi gjør.

Dessuten bør alle som ønsker å løse problemet ved å gjøre skolen til en heldagsaffære, merke seg at mer undervisning på skolen ikke behøver å bety at leksene bør kuttes ut. En ny SSB-studie av 16 OECD-land viser tvert imot at jo mer undervisning barna får på skolen, jo mer får de igjen for å gjøre lekser i tillegg.

Lekser skaper gode vaner

Østli ønsker seg dessuten en skole som skal gjøre barn til «bra folk». En fornuftig dose lekser kan bidra til nettopp det. Det gjelder særlig for barn som har gått noen år på skolen allerede. Lekser kan bidra til sunne verdier og gode vaner.

Lekser kan bidra til sunne verdier og gode vaner.

«Bra folk» evner å konsentrere seg og ta ansvar for egen læring. De har lært å styre litt av sin egen tid. Og selv norske barn må kunne skille livets nødvendigheter fra lyst og luksus.

En liten andel barn har foreldre som overhodet ikke makter eller er motivert til å følge opp lekser hjemme. De bør få bedre tilgang til leksehjelp. Men å avvikle lekser utelukkende av hensyn til denne gruppen er å skjære for mange over en kam. Lekser bør beholdes – og norske lærere bør bli flinkere til å få noe ut av leksene de gir.

Endret mandag 17. november: I den opprinnelige versjonen står det at Kjetil Østli vil «bli kvitt» leksene. Dette er endret til: «Og i sin spalte i A-magasinet kritiserer forfatter og journalist Kjetil Østli «de derre leksene».»

Les også:

Les også

  1. #Anbefalt: De derre leksene

  2. Vil avskaffe lekser i skolen

Les mer om

  1. Ledelse
  2. Skole