Leder

Aftenposten mener: Retten forstår hva klimaendringer er

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Lange køer utenfor Oslo tingrett idet klimasøksmålet skal behandles i Oslo tingrett.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

«Retten har misforstått hva klimaendringer er», lød Rasmus Hanssons (MDG) respons etter at det mye omtalte klimasøksmålet endte med tap for saksøkerne. Dommen slår fast at tillatelsene til oljeutvinning i Barentshavet ikke er i strid med Grunnlovens miljøparagraf.

Essensen i saken er, kort oppsummert, slik: Inngrep av et visst omfang som har en negativ konsekvens for miljø eller klima, er forbudt etter denne paragrafen. Men dersom staten også gjennomfører tiltak som er tilstrekkelige for å sikre at individenes miljørettigheter blir ivaretatt, er inngrepet likevel lov.

Retten kommer til at de tiltakene som er gjennomført, er tilstrekkelige, slik at utvinningstillatelsene er lovlige.

Disse tiltakene inkluderer Stortingets behandling av problemstillingene, konsekvensutredning, kvotesystemet, forbud mot fakling og sikkerhetshensyn på norsk sokkel knyttet til miljøhensyn.

Dommer Hugo Abelseth legger stor vekt på de grundige behandlinger i Stortinget i forkant av vedtaket, og viser til at domstolene bør være tilbakeholdne med å overprøve om et gitt tiltak er tilstrekkelig. Sagt på en annen måte: Det politiske handlingsrommet er stort.

Hanssons argument dreier seg om at Grunnloven ikke pålegger staten ansvar for klimautslipp i andre land som følge av norsk eksport, ifølge dommen. Ettersom klimakonsekvenser er globale i sin natur, vil også norske borgere lide under de eventuelle utslippene som følge av norsk eksport av olje og gass, mener Hansson. I forlengelsen av dette ligger en spekulasjon om at dersom utenlandske utslipp også skulle telle med, ville tiltakene ikke være tilstrekkelige og søksmålet vunnet frem.

Det er imidlertid mer sannsynlig at Hansson har misforstått jusen enn at retten har misforstått klimaendringene. Hvorvidt Norge har et moralsk eller politisk ansvar for utslipp i andre land som følge av norsk oljeeksport, er åpent for diskusjon. Selv om hele det internasjonale klimasamarbeidet og folkeretten bygger på prinsippet om at land har ansvar for utslipp på sitt territorium, kan man likevel mene at det prinsipielt bør være annerledes.

Men når retten skal vurdere innholdet i Grunnlovens paragraf 112 opp mot vedtaket som er påstått ulovlig, må utgangspunktet være loven og de andre rettskildene.

Det er rett og slett ikke juridisk grunnlag for å hevde at utslipp i utlandet kan omfattes av Grunnloven, konkluderer retten etter en overbevisende argumentasjon. Om Hansson er misfornøyd med dette, kan han som politiker da søke å endre lovverket heller enn å uttale seg nedlatende om den dømmende makts kunnskap om klimaendringer.

  • Aftenpostens Andreas Slettholm kommenterte underveis: Miljøbevegelsen tvinger staten til klimadans

Les mer om

  1. Aftenposten mener
  2. Klima
  3. Utslipp
  4. Rasmus Hansson