Leder

Aftenposten mener: Særaldersgrenser bør fjernes

 • Dagens lederartikkel
  Dagens lederartikkel
Aftenposten fortalte i helgen om Tore Per Bakken, som fortsatt er i full jobb ti år etter at han pensjonerte seg fra politiet.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Pensjonsreformen var den forrige regjeringens kanskje aller største politiske seier. Den gjør Norge bedre rustet til å møte fremtiden enn vi ellers ville ha vært. Ettersom eldre lever stadig lenger, er det helt nødvendig å sørge for at regningen ikke blir større enn det skattyterne makter å betale.

Reformen er langt fra uten huller. Det gjenstår mye i offentlig sektor, der de fleste fortsatt har en bruttobasert tjenestepensjon. En annen stor utfordring er de mange særaldersgrensene i en rekke offentlige stillinger.

Daværende arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) varslet at han ville fjerne disse for ganske nøyaktig fire år siden, men fint lite har skjedd.

Fortsatt har svært mange politifolk i landet anledning til å gå av som 57-åringer. For forsvarspersonell er aldersgrensen 60 år. De fleste yrker innen helsevesenet har 65-årsgrense. Totalt kan omtrent hver femte statlig ansatte og nesten hver tredje kommunalt ansatte gå av før ordinær pensjonsalder, takket være særaldersgrenser.

Det sier seg selv at dette er kostbart. Vel så viktig er det at dette også er dårlig utnyttelse av arbeidsføre menneskers ressurser og kompetanse.

Dagens 57-åringer bør være i full stand til å gjøre stor nytte for seg for eksempel i politiet eller Forsvaret. Mange går videre til privat sektor etter å ha gått av, hvilket viser at pensjonsårsaken ikke handler om at de er utslitte og ferdige i arbeidslivet.

Også hensynet til likebehandling, samt det generelle ønsket om å få folk til å stå lenger i jobb, tilsier at slike spesielle privilegier for enkelte yrkesgrupper ikke lar seg forsvare.

Nå varsler Venstre ny kamp mot særaldersgrensene. Det bør det være enkelt å få gjennomslag for i regjeringsforhandlingene, ettersom også Høyre og Frp i prinsippet er enige.

Men derfra er det en lang vei å gå. Endringer i pensjonssystemet er svært krevende. Arbeidstagere vil nødig gi fra seg hardt tilkjempede goder, og arbeidsgiverne har heller ikke sammenfallende interesser med staten.

Derfor kreves det politisk vilje, kløkt og kompromissevne. Regjeringen må være forberedt på også å måtte gi noe til partene i arbeidslivet om de mener alvor. Denne typen endringer bør også ha bredest mulig politisk oppslutning, og nettopp Arbeiderpartiet må kunne vise seg som et konstruktivt opposisjonsparti i en slik sammenheng.

Kanskje er særaldersgrensene naturlig å se i sammenheng med en større omlegging av pensjonssystemet for offentlige ansatte, men samtidig er det da god grunn til å frykte at fire nye år går uten at noe skjer.

Det kan ikke en regjering som vil fremstå som ansvarlige og fremtidsrettede, være bekjent av.

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  OSLO
  Publisert:

  Væromslag skaper trøbbel i Oslo: Branner, vann i veien og trær som velter

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5