Leder

Aftenposten mener: Regjeringen bør droppe skattekutt

  • Aftenposten Redaksjon

Det er hverken rom for, behov for eller tidspunktet for store skattelettelser nå.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Regjeringspartiene har lovet mer penger til det meste og nye løsninger på de fleste områder.

Nå legger de siste hånd på sitt første statsbudsjett. Nå må de levere.

Det kan gå svært bra – dersom Regjeringen, og deretter de fire borgerlige partiene i Stortinget, trår riktig i avgjørende veivalg.

To viktige valg er bruken av oljepenger og størrelsen på skattelettelsene.

VI MENER Regjeringen bør være tilbakeholdne i bruk av oljeinntekter.

En for kraftig innfasing av oljeinntekter vil gjøre det norske samfunnet enda mer oljeavhengig

Det er ventet at Regjeringen vil føre videre en linje hvor de bruker i underkant av tre prosent av oljefondet. Det høres moderat ut, men fordi fondet vokser så raskt kan det bety et byks i bruk av oljepenger på over 20 milliarder kroner.

Det er langt mer enn hva som har vært vanlig i årene siden handlingsregelen ble vedtatt i 2001.

Det er vanskelig å forsvare.

En for kraftig innfasing av oljeinntekter vil gjøre det norske samfunnet enda mer oljeavhengig.

Det vil gjøre det enda vanskeligere å stagge en særnorsk kostnadsvekst. Og det vil uthule vår evne til å finansiere de store helse-, omsorgs— og pensjonsutgiftene fellesskapet må betale om få år når vi blir flere eldre.

Vi vil derfor på det sterkeste anbefale at de borgerlige partiene ikke løser sine budsjettutfordringer ved å forsyne seg så grovt av oljefondet.

Les også:

Les også

Frp-murring mot forsiktig Jensen

Et annet spørsmål som avgjør profilen på budsjettet, er skatte— og avgiftsopplegget.

Vårt utgangspunkt er at det generelle skattenivået i Norge er fornuftig. Hverken for de fleste bedrifter eller folk flest er skattenivået den største utfordringen i hverdagen.

I tillegg er vi imot å avvikle formuesskatten før den kan erstattes med andre skatteregler som sikrer en rettferdig skattlegging, også av formue. Og snart kommer det såkalte Scheel-utvalgetmed anbefalinger som vil kreve endringer i skattesystemet.

Det er derfor nå hverken rom for, behov for eller tidspunktet for store skattelettelser.

FOR SELV om Norge er i en svært privilegert situasjon, står også vårt samfunn overfor store utfordringer som vil koste mer penger på statsbudsjettet.

Det er nå hverken rom for, behov for eller tidspunktet for store skattelettelser

De store pengene må gå til å ruste oss for disse utfordringene. Samtidig forventer vi at de borgerlige partiene i sitt første statsbudsjett snur alle steiner i jakten på nye og bedre løsninger på hvordan vi kan få mer igjen for pengene.

Ett eksempel er Nav. Vi må få en større del av befolkningen i arbeid. Det borger for at Nav får mer penger til tiltak som skal sørge for det. Samtidig er det aller viktigste at Nav bruker mer av pengene de allerede får på de tiltakene de allerede vet virker.

Mer penger og mer igjen for pengene må med andre ord gå hånd i hånd.

Les også:

Les også

Det finnes kun ett Nav-tiltak som har dokumentert effekt på sykefravær

Det gjelder også på andre områder.

Mer penger og mer igjen for pengene må gå hånd i hånd

Det er avgjørende, og det vil koste mer penger, å gjøre skolen bedre. Samtidig er kvaliteten på lærerutdannelsen, på skoleledelsen, på etter— og videreutdanningen ikke først og fremst et spørsmål om mer penger.

Å bygge ut infrastrukturen i og rundt de store byene, og særlig kollektivtransporten, er også et område som bør prioriteres – og som kan organiseres slik at vi får mer vei og bane igjen for milliardene.

Denne regjeringen har lovet mer penger, men også nye løsninger. Å oppfylle det siste blir det viktigste – og vanskeligste.

Les også

  1. Misvisende av Støre

  2. - Den store satsingen for denne regjeringen er skattekutt. Men de snakker ikke så mye om det.

  3. De nye løsningene

Les mer om

  1. Ledelse
  2. Nav
  3. Statens pensjonsfond utland
  4. Pensjon
  5. Skatter og avgifter