Leder

Aftenposten mener: Sentraliseringen vil fortsette

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Folk flytter fra distriktene. De små kommunene får en stadig eldre befolkning. Hva kan gjøres?

Ikke så altfor mye, er det korte svaret til utvalget som Victor Norman har ledet. Fredag leverte han utredningen til distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Målet med distriktspolitikken kan ikke være å opprettholde bosetting ved å hindre at folk flytter inn til byene, mener utvalget. Lave fødselstall og eldrebølge i Distrikts-Norge gjør uansett flyttestrømmen mindre.

Snarere må målet være at distriktene tilbyr et fullgodt, annerledes alternativ til bytilværelsen for dem som vil bo der. Det er lett å si seg enig.

Men spørsmålet er hva som må til. Norman & co. vil ha en kraftig satsing på både infrastruktur og lokkemidler. Veivedlikeholdet må bedres. Nye rullebaner må bygges. Bredbåndsdekningen må forbedres. Inntektssystemet for kommunene må bli mer distriktsvennlig. Ferger med god kapasitet bør være gratis. Distriktene bør slippe bompenger. I tillegg vil utvalget ha lokkemidler som nedskriving av studielån flere steder enn i Nord-Norge. Og gratis barnehager og SFO i distriktskommuner.

Utfordringen er at dette, i tråd med utvalgets analyse, neppe kan bremse urbaniseringen. Med en stadig mindre andel av befolkningen i distriktene, blir spørsmålet hvor mye ressurser som skal prioriteres dit. Dilemmaet kommer bare til å bli mer påtrengende etter hvert som skjevhetene øker.

De statlige reformene og sentraliseringen som utvalget kritiserer, er nettopp et svar på at befolkningsstrukturen endrer seg. Utvalget slår fast at distriktene har fått lide av slike reformer, men svarer ikke særlig konkret på hva som er alternativet.

Mange enkeltforslag i utredningen fremstår fornuftige.

Behovet for helsearbeidere til å ta seg av en stadig eldre befolkning, er velkjent. Dermed bør flere studieplasser opprettes, ikke minst i mindre sentrale strøk. Dersom man klarer å utdanne folk og få dem til å flytte dit de trengs, står arbeidsplassene klare.

Å tillate 16-åringer å ta begrenset førerkort er et annet forslag som bør vurderes nærmere. Så får man heller leve med risikoen for at ungdommen får mulighet til å komme seg vekk fra bygda enda tidligere.

Les hele saken med abonnement