Leder

Aftenposten mener: En skam for Solberg-regjeringen

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Regjeringens leder, statsminister Erna Solberg (H).
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

NOEN MEGET FÅ GANGER i et demokratisk lands historie hender det at nasjonalforsamlingen må behandle saker med et innhold som gjør det nødvendig at forhandlingene skjer bak lukkede dører. Slikt må være rene unntak i et åpent samfunn. Og grunnen til hemmeligholdet må da være bredt forankret i Stortinget selv.

Dette er ikke situasjonen når Stortinget i dag møtes i bygningens kinosal for å gjennomføre sitt første hemmelige møte på 25 år.

  • Dette dreier saken seg om.

Det er Solberg-regjeringen som presser frem dette hemmeligholdet. Det skjer mot stortingsflertallets vilje. Det skjer dessuten til tross for at kjernen i det som skal diskuteres, allerede i mars ble publisert i Dagens Næringsliv.

Det skjer også etter en dramatisk konflikt med riksrevisor Per-Kristian Foss - Erna Solbergs egen partifelle - som i sjeldent tydelige ordelag har slått fast at sikkerhetsloven er brukt «på en måte som var mer tjenlig for å forsvare departementets og Forsvarets forsømmelser enn å forsvare noe som gjaldt rikets sikkerhet».

ALT DETTE TIL TROSS: Solberg-regjeringen nekter Stortinget åpent å diskutere et sammendrag av Riksrevisjonens rapport som vi alle kan lese i Dagens Næringsliv. En lesning som viser at Per-Kristian Foss har helt rett: Det er ikke rikets sikkerhet Regjeringen primært vil beskytte. Det er seg selv.

Slik er dette blitt en «parodi», for å låne en formulering fra KrF-leder Knut Arild Hareide.

Dessverre er det alvorligere enn som så.

De mange kvalifiserte som har lest det publiserte sammendraget, ser jo at det er så generelt at det umulig kan skade rikets sikkerhet om det også formelt ble nedgradert. Derfor devaluerer Solberg-regjeringen troen på at den bruker sikkerhetsloven slik den skal anvendes. Tilliten til gradering ødelegges ved at den misbrukes av statsråder som vil hindre kritikk. For det vi ser i denne saken, er det klareste misbruk av sikkerhetsloven på svært mange år.

DESSVERRE BØR VI IKKE overraskes: Så sent som for tre uker siden la Riksrevisjonen frem et stort og grundig arbeid der Solberg-regjeringens forhold til offentlighetsloven ble gransket. Den viste hyppige lovbrudd, massiv systemsvikt, overdreven hemmelighold og en «redselskultur for åpenhet», for igjen å sitere Per-Kristian Foss.

Dette er altså det som blir denne regjeringens ettermæle på et så avgjørende felt som borgernes rett til å kikke en mektig regjering i kortene, en grunnsten i et et demokratisk tillitssamfunn.

Åpenhet var 22. juli-oppgjørets mantra. Det har kostet mye, men har vært helt nødvendig. I dag brytes denne åpenhetsringen. Det er en skam for Solberg-regjeringen.

Les også

En dypt alvorlig farse | Harald Stanghelle