Klar tale

Likestillingsombudet mener Ali Farah ble diskriminert på grunn av hudfarge da ambulansesjåfører forlot ham hardt skadet i Sofienbergparken i fjor.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Akkurat når det gjelder spørsmål om rasisme gjør det seg gjeldende ulike oppfatninger, men det er bred enighet om at sjåførenes opptreden var uakseptabel.Statens helsetilsyn konkluderte i februar med at de to sjåførene ikke hadde opptrådt rasistisk i henhold til straffeprosesslovens bestemmelser, som har strengere krav til bevisbyrde enn diskrimineringsloven.Vi forstår Ali Farahs og samboeren Kohinoor Nordbergs lettelse og glede over ombudets konklusjon. Viktigere er det at både Helsetilsynet og Likestillingsombudet har gitt klar beskjed om at myndighetene ikke aksepterer diskriminering av noe slag. Dermed er det eneste ubesvarte spørsmål om spesialenheten for politisaker kommer til at ambulansesjåførene brøt straffeloven og skal tiltales. Dersom de ikke blir tiltalt, vil Ali Farah ta ut sivilt søksmål. Likestillingsombudets kritikk styrker hans sak.Det forundrer oss derfor at divisjonsdirektør Arild Østergaard ved Ullevål universitetssykehus etter en slik voldsom kritikk sier at målsettingen er at den ene ambulansesjåføren som ikke har sagt opp sin stilling, "skal tilbake i tjenesten".