Aftenposten mener: En nødvendig splittelse av Islamsk Råd

Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge er i hardt vær.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det har ligget i kortene en stund, men på fredag ble det offisielt: Flere muslimske organisasjoner melder seg ut av Islamsk Råd Norge (IRN). Blant de utmeldte er den bosniske moskeen, som er Norges største, og Det islamske forbundet, som også har vært toneangivende i samfunnsdebatten.

I flere år har paraplyorganisasjonen vært preget av stor uro, mye knyttet til generalsekretær Mehtab Afsar. I mai 2016 trakk hele det daværende styret seg i protest mot generalforsamlingens manglende støtte til oppsigelse av ham.

Da nådde striden offentligheten. Kulturdepartementet har frosset støtten, Samarbeidsrådet for tros- og livssynsorganisasjoner vurderer utkastelse, og det har vært syslet med planer om en alternativ organisasjon. Det hjalp heller ikke på stemningen at rådet i vår ansatte niqab-kledde Leyla Hasic da de fikk midler til en fulltidsstilling i tillegg til Afsar. Mandag varslet Nortura at de sier opp avtalen med IRN om sertifisering av halalmat.

Slik situasjonen ble, var splittelse uunngåelig. De som sitter i de viktigste posisjonene i rådet, har ikke tillit hos flere av de sentrale medlemmene.

Selv om krisen kan forklares med personkonflikter og uenighet om strategivalg, synliggjør den også at ideen om å fungere som talerør for norske muslimer generelt, er svært krevende.

For oppfatningene rundt hva talerøret skal si, er sprikende. Noen mener IRN bør prioritere å sertifisere halalmat, andre er opptatt av positive medieopptredener. Noen mener det er akseptabelt å ha ansatte som forfekter at niqab er obligatorisk i islam, andre mener det er totalt uakseptabelt. Noen savner en tydeligere profil i kamp mot radikalisering og terror, andre er derimot lei av kravet om stadig avstandtagen.

Rådet har gitt seg selv – og fått – ansvar for å være alt fra teologisk veileder for moskeene til å drive praktisk bistand og ivareta omdømmet i mediene for landets moskeer.

Det finnes gode grunner til å forsøke å formalisere samarbeid og dialog mellom menigheter innen samme trosretning. Men kanskje er selve grunnideen med Islamsk Råd Norge for ambisiøs, spesielt når det er vokst frem et stadig større mangfold av muslimske trossamfunn.

Tiden der ett organ autoritativt kunne opptre som talerør for norske muslimer generelt, er over. Til det er «norske muslimer» en altfor uensartet gruppe.