Leder

Aftenposten mener: Legg kabelen Hamang–Smestad i bakken

  • Aftenpostens leder
Intet monster, men kabelen bør likevel graves ned.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Den oppgraderte kraftlinjen fra Hamang i Bærum til Smestad i Oslo må legges i jordkabel, ikke i luftledning med 38 meter høye master.

Det bør bli konklusjonen i en sak der et samlet kommunestyre i Bærum, byrådet i Oslo og alle berørte nabolag vil ha strømmen lagt i bakken.

Statnett anslår at jordkabel blir 1 milliard kroner dyrere og går primært inn for luftledning i sin innstilling til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Hvis ikke kommuner eller andre betaler, må denne ekstramilliarden tas fra landets strømkunder gjennom nettleien. Jordkabelen er likevel utredet som et fullt mulig alternativ.

Statnett må forholde seg til en stortingsmelding fra 2012 der det står at strømledninger som hovedregel skal bygges som luftledning. I tillegg kommer en forståelig bekymring for å skape presedens. Gir myndighetene grønt lys for en 12 kilometers jordkabel gjennom Bærum og Oslo vest, blir det vanskeligere å avslå krav om å slippe «monstermaster» også andre steder.

Monstermast er et flåsete, men taktisk smart politisk ord. Det dukket opp første gang i Fædrelandsvennen i 2005 i en artikkel om villrein og «truende monstermaster» i Setesdalsheiene.

Et par år senere kom ordet monstermast på alle aksjonisters lepper i striden om kraftlinjen mellom Sima og Samnanger i Hardanger. Glemt virket 1950- og 60-årenes Norge, da høyspentmaster og elektrifisering av landet ble snakket om med stolthet. Høyspentmaster var noe som ble vist frem på valgplakater.

Strømledning fra Hamang til Smestad ruver godt i terrenget med sine brede og 21 meter høye master fra 1952. Når den nå må oppgraderes for å dekke strømbehovet, foreslår Statnett slankere master i en mer elegant design. Men de blir nær dobbelt så høye som de gamle og vil ruve høyt over all annen bebyggelse på strekningen Sandvika–Valler–Haslum–Grav–Jar–Ullern–Smestad.

Stortingsmeldingen fra 2012 åpner fra unntak fra hovedregelen om luftledning, blant annet i saker der det kan være store ulemper for bomiljøer. Det tilsier en jordkabel i denne konkrete saken. 2750 husstander er direkte berørt. Traseen er en av de tettest befolkede på hele Statnetts linjenett. Det er heller ikke sikkert at kabel er det samfunnsøkonomisk dyreste alternativet på lengre sikt.

En jordkabel vil frigjøre verdifulle arealer og høyne trivselen for tusener av mennesker. Trivsel er verdt litt, det også – både i denne saken og kanskje i noen fremtidige strømlinjesaker der nordmenn bor tett.

Les mer om

  1. Oslo
  2. Bærum
  3. Statnett
  4. NVE
  5. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)