Aftenposten mener: Veien til tillit går gjennom åpenhet om tvil

Tilliten til helsemyndighetene er på vei ned. Informasjon og åpenhet er svaret.

På’n igjen. Pressekonferanse med helsedirektør Bjørn Guldvog, helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og FHI-direktør Camilla Stoltenberg.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Smitten brer seg. Sykehusene fylles. Det blir bare tristere og tristere tall å våkne til disse førjulsdagene. På toppen kom onsdag en nyhet som er grunnleggende dårlig – og som kan gjøre det vanskeligere å få smittetrykket ned: Tilliten til helsemyndighetene faller.

Helsedirektoratet gjennomfører ukentlige målinger av dette. Da landet ble gjenåpnet i slutten av september, svarte 83 prosent at de i stor grad hadde tillit til helsemyndighetenes håndtering av koronapandemien. Midt i november var dette tallet dalt til 77 prosent, og videre til 65 prosent i den første uken av desember.

Disse tallene bekymrer mer enn tilfeldige popularitetsmålinger. Samspillet mellom myndigheter og folk har stor betydning i kampen mot viruset. Folk lyttet og fulgte råd da myndighetene innførte de mest inngripende tiltakene i hverdagslivet. Det hadde minst tre helt konkrete grunner.

For det første fikk publikum tidlig inntrykk av at assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og de andre som brått ble kjendiser, behersket sitt fag.

For det andre var de ekstremt tilgjengelige. Folkehelseinstituttets og Helsedirektoratets fagfolk stilte sent og tidlig stilt opp i alle kanaler med sine løypemeldinger, vurderinger og råd.

For det tredje bygde de tillit ved å være åpne om alt de ikke visste. De opptrådte ikke med en sterkt belærende og bedrevitende tone, men erkjente åpent at mye var uavklart. At ting kunne forandre seg fort. At anbefalinger kunne bli endret.

Tillitssvikten som nå har meldt seg, er lett å skjønne på det psykologiske plan. Folk er gått til de grader lei av dette viruset. Mange føler dyp og inderlig skuffelse over å måtte iføre seg munnbind og holde meteren to–tre måneder etter at nesten alle restriksjoner ble opphevet.

Rådene og anbefalinger har i det siste også forandret seg så fort at det blir vanskelig å henge med. 27. november ville Helsedirektoratet innføre koronasertifikater. 7. desember meldte samme direktorat at sertifikatene var uten hensikt. Det blir forvirring av sånt. Men så er det da heller ikke dagligdags at det dukker opp en superspredende virusvariant som heter omikron på gresk – og «game changer» på helsedirektør Bjørn Guldvogs gode norsk.

Tillit bygges gjennom åpenhet og debatt. Oppgjør i Stortinget mellom gammel og ny regjering er bare av det gode. Granskende og kritisk journalistikk også. Regjeringens tiltakspakke tirsdag ble utarbeidet i ekspressfart, etter mye diskusjon og en god del uenighet mellom Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet underveis. Tilliten til myndighetene blir styrket, ikke svekket, av at disse meningsbrytningene legges åpent frem.