Leder

La dem få sjansen til å klare seg selv

 • Aftenposten På Lederplass

Eritreiske Calib Eyasu Aron har gjort det han kan for å bevise hvem han er. Likevel må han leve i Norge uten gyldig legitimasjon. Foto: Ørn E. Borgen

Når man gir oppholdstillatelse til utlendinger uten sikker identitet, bør man også gi dem mulighet til å jobbe.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Norge har gitt rundt 2500 utlendinger rett til opphold i landet, samtidig som de er nektet gyldige norske legitimasjonspapirer. Uten godkjent ID er det nesten umulig å få opprettet en bankkonto, og uten ID og bankkonto er det svært vanskelig å få jobb eller oppta studielån. Uten gyldig legitimasjon kan man heller ikke få førerkort eller reise utenlands.

Med andre ord sier norske myndigheter på den ene siden at disse utlendingene er velkomne til å være her i landet, men ikke til å bli selvstendige og klare seg selv. Dette er stikk i strid med et viktig mål for norsk integreringspolitikk, nemlig at asylsøkere og andre som får bosette seg i landet, skal være produktive borgere og få mulighet til å bidra til det norske samfunnet.

Havnet i umulig posisjon

Bakgrunnen for at denne gruppen papirløse utlendinger er havnet i en så umulig posisjon, er at de ikke har klart å fremlegge hundre prosent sikker dokumentasjon på sin identitet. Det kan blant annet skyldes at de mangler ID-papirer fra sitt hjemland og at det er farlig for dem å kontakte hjemlandet, eller at hjemlandet ikke har sikre registre eller nekter å utstede pass. Det kan også skyldes at de vil holde på en falsk identitet.

Det er inkonsekvent å la utlendinger med usikker identitet få bo og leve her, men ikke jobbe. Da inviterer man til svart arbeid eller evig trygd.

At manglende sikker identitet er et problem for norske myndigheter, er ikke vanskelig å forstå. Når noen, enten det er en utlending eller nordmann, oppgir falsk identitet, kan det medføre både sikkerhetsmessige og praktiske vansker. Det er også problematisk at det kan oppmuntre til illegal innvandring dersom Norge i stor skala gir ID til utlendinger som ikke kan gi sikre opplysninger om sin identitet.

Inviterer til svart arbeid

Men vi har en situasjon der vi velger å gi utlendinger opphold basert på at de bare har sannsynliggjort sin identitet. Det betyr at vi aksepterer den mulige risikoen ved å la mennesker få bosette seg her selv om vi ikke vet hundre prosent sikkert hvem de er. Da bør vi også kunne gi utlendingspass til dem som bare har sannsynliggjort hvem de er. Det er inkonsekvent å la utlendinger med usikker identitet få bo og leve her, men ikke jobbe. Da inviterer man til svart arbeid eller evig trygd.

Det er UDI og i neste instans Utlendingsnemnda (UNE) som avgjør om utlendinger skal få gyldig ID i form av utlendingspass. Mye tyder på at de generelt legger for strenge krav til grunn for sine beslutninger.

Retten kritiserer UNE

En nylig rettskraftig dom i Borgarting lagmannsrett sier at UNE har en praksis som er strengere enn det utlendingsloven gir adgang til. I dommen heter det at "UNEs syn og praksis bygger på at søkeren må godtgjøre sin identitet utover rimelig og fornuftig tvil, det vil si langt ut over vanlig sannsynlighetsovervekt".

Utlendingsmyndighetene bør ta denne dommen til etterretning, og endre sin strenge praksis.

Gjør som Sverige

Men det overordnede ansvaret for de ID-løses umulige situasjon, er det de politiske myndigheter som har. I 2012 forsøkte Stortinget å løse problemet med å innføre såkalte oppholdskort for denne gruppen, men disse fungerer ikke som ID-dokumenter, og dermed var man like langt.

Nå arbeider et tverrdepartementalt utvalg med å finne svar på utfordringene knyttet til de ID-løse. I mellomtiden bør vi gjøre som Storbritannia og Sverige, og sette en øvre grense for hvor lenge en ID-løs kan nektes å få norske ID-papirer.

Les også:

 1. Les også

  Har lovlig opphold i Norge, men ingen ID-papirer - får hverken jobb eller bankkort

 2. Les også

  - Henger ikke på greip at folk får opphold uten ID-papirer

 3. Les også

  «Dette er å be folk om å jobbe svart»

 4. Les også

  Fersk dom: Staten tviler for mye på asylsøkeres ID

Les mer om

 1. Ledelse
 2. Innvandring

Flere artikler

 1. LEDER
  Publisert:

  Aftenposten mener: Flyktningers identitet er Norges problem

 2. NORGE
  Publisert:

  Tusenvis av utlendinger kommer til Norge uten ID-papirer. 90 politifolk jobber på heltid med å finne ut hvem de er.

 3. NORGE
  Publisert:

  Advokatforeningen: - Trandum ikke egnet til langtidsinternering

 4. NORGE
  Publisert:

  Forskere kritiserer UDIs bruk av Facebook i jakten på asyljuks

 5. NORGE
  Publisert:

  Etter seks års ID-krangel – og 50 måneder internert – er George tvangssendt ut av Norge

 6. NORGE
  Publisert:

  Ny UDI-enhet vurderer å trekke tilbake oppholdstillatelsen fra flere tusen asylsøkere