Aftenposten mener: På høy tid med innsyn i dagligvarebransjen

Debatten rundt norsk dagligvarebransje bygger på at Norgesgruppen, som eier blant annet Kiwi, får så mye bedre betingelser hos leverandøren at det hemmer konkurransen. Men så langt har Konkurransetilsynet ikke analysert tallene – selv om de har hatt tilgang til dem.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Norgesgruppen, som eier Kiwi, Meny, Jacob’s, Joker og Spar, har nå 43 prosent av det norske dagligvaremarkedet. Derfor får de så mye bedre betingelser fra leverandørene at det er nærmest umulig for utfordrere å konkurrere på pris.

Dette er, litt forenklet, premisset som har ligget til grunn for debatten rundt dagligvarebransjen i mange år.

Det er godt mulig at påstanden stemmer. Rapport etter rapport har slått fast at maktkonsentrasjonen er for stor i grossistleddet, leverandørleddet og blant dagligvarekjedene, og at etableringshindrene i dagligvarebransjen er for høye. Konsekvensen er at kundene får et svakt tilbud med dårlig utvalg og stive priser.

Som om ikke det var nok, går utviklingen i gal retning. En etter en har konkurrentene kastet inn håndkleet, og i dag sitter den norske befolkningen i realiteten igjen med tre aktører: Den nevnte Norgesgruppen, Rema og Coop.

Rema har de siste årene i ren desperasjon forsøkt strategiske grep som har feilet fullstendig. Igjen er grepene blitt begrunnet med at innkjøpsbetingelsene er så ulike at det hemmer konkurransen. Det har fått både Høyre og Arbeiderpartiet til å foreslå å utrede et forbud mot prisdiskriminering, for på den måten å gjøre det enklere for nye aktører å komme inn i markedet.

Det er imidlertid et stort problem med bransjedebatten og skissene til politiske løsninger: Ingen kjenner innkjøpsbetingelsene.

Les også

Departementet ber tilsynet om å sjekke hva gigantene betaler for maten

Konkurransetilsynet har rutinemessig samlet inn avtalene mellom de 20 største leverandørene og kjedene. Men dataene er aldri blitt brukt til å sjekke prisene eller konkurransesituasjonen. Det er grunnen til at Konkurransetilsynet valgte ikke å videreføre meldeplikten i 2016. De har imidlertid hjemmel til å gjeninnføre den.

Med andre ord: Fakta finnes. Likevel bygger debatten på antagelser.

Sunn markedsøkonomi fordrer regulering, og forutsetningen for rettferdig konkurranse er transparens og informasjon. Når Næringsdepartementet nå ber Konkurransetilsynet kartlegge og analysere konkurransesituasjonen i dagligvarebransjen i løpet av høsten, vil det kunne gi et etterlengtet kunnskapsgrunnlag for den videre debatten og eventuelle politiske grep.

At ikke dette er blitt gjort tidligere, er nærmest uforståelig. Når tallene ligger på bordet, er det mulig å sammenligne dem.

Som 23 prosent av forhandlerne sier: Det enkle er ofte det beste.