Leder

Aftenposten mener: Pessimistene kan ta feil om Storbritannias utsikter

  • Lederartiklene Skrives Av Aftenpostens Kommentatorer. Gruppen Ledes Av Politisk Redaktør Trine Eilertsen.

Storbritannias nye statsminister Theresa May har byttet ut finansminister George Osborne. Det er et signal om at hun er villig til å øke den statlige pengebruken. Foto: PAUL HACKETT, REUTERS/NTB SCANPIX

Økt usikkerhet om Storbritannias adgang til EUs indre marked vil redusere den økonomiske veksten neste år. Men det er ikke opplagt at Storbritannia vil greie seg dårligere på lengre sikt.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

IMF la tirsdag frem nye prognoser for verdensøkonomien. Den økonomiske veksten i Storbritannia neste år vil bli redusert til 1,3 prosent. Det er en drøy tredjedel lavere enn hva det så ut til før britene sa nei til fortsatt deltagelse i EU.

  • IMFs siste anslag: Lavere økonomisk vekst

Både bedrifter og privatpersoner blir mer forsiktige når det er vanskelig å overskue hvor store endringer som vil skje i britisk økonomi. Det vil Storbritannia merke neste år.

Likevel er det ikke gode holdepunkter for å slå fast hva Brexit vil bety på litt lengre sikt.

På lengre sikt kan det gå bedre

Ingen kan vite med sikkerhet hvordan det vil gå med britisk økonomi i fremtiden.

Det er mange ting som endrer seg samtidig. Den lave pundkursen vil, så lenge den varer, gjøre britiske varer mer konkurransedyktige.

Statsminister Theresa May vil dessuten antagelig endre budsjettpolitikken. Hun har byttet ut finansminister George Osborne, som har vært den fremste forkjemperen for en stram sparepolitikk.
Økt statlig pengebruk vil innebære en økonomisk stimulans.

Egne valg er viktige - i og utenfor EU

En slik endring i den økonomiske politikken kunne Storbritannia gjort også selv om landet fortsatte som medlem av EU. Men det illustrerer et viktig poeng: Den økonomiske utviklingen i ulike europeiske land spriker. Egne valg er fortsatt viktige.

IMF er egentlig langt fra skråsikre på hvordan det vil gå med Storbritannia på litt lengre sikt.

Det viktigste usikkerhetspunket er hva som vil skje med handelen mellom Storbritannia og EU, herunder Londons rolle som finanssentrum. For eksempel vil antagelig de store japansk-eide bilfabrikkene i Storbritannia utsette sine investeringer til det blir avklart om de fortsatt kan eksportere biler tollfritt til Kontinentet.

Det vil koste å straffe Storbritannia

Politikere i mange EU-land har så langt vært opptatt av at britene ikke bør få adang til å handle fritt med varer og tjenester uten samtidig å akseptere samme frie flyt av arbeidskraft som nå. Men denne holdningen kan endres. Fri handel over Kanalen vil være like mye i de andre EU-landenes interesse som i Storbritannias. Slik må faktisk også IMFs analyse tolkes.

Verre er det nok når det gjelder hvilke muligheter finansinistusjoner med base i London vil få til å operere i andre europeiske land.

Storbritannia har kastet seg ut i det ukjente. Politisk var det uklokt. Men det er for tidlig å si hvordan ferden vil ende. Økonomisk sett kan det etter hvert gå bedre enn mange tror.

Les mer om

  1. IMF
  2. Storbritannia
  3. Brexit
  4. EU
  5. Theresa May