Aftenposten mener: Integreringspolitikken må utvikles videre

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Sentrum-venstre er utgangspunktet når tankesmien Agenda inviterer til samarbeid, denne gangen om integreringspolitikk.

Det Agenda-initierte integreringsutvalget har lagt frem forslag som også dagens regjering kan ha nytte av.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Tankesmien Agenda har som mål å etablere et alternativ til dagens regjering med utgangspunkt i et sentrum-venstre samarbeid. Slik sett er arbeidsgruppen som har arbeidet frem en integreringspolitikk en innertier. Både KrF og Venstre har hatt en representant med i arbeidsgruppen, sammen med SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

Les også

10 bud for en ny norsk integreringspolitikk

Viktigere enn å overtolke sammensetningen av gruppen, er det å anerkjenne at politikere og forskere jobber sammen for å utvikle politikk. Det er et gode, uavhengig av hvordan det påvirker taktiske vurderinger med tanke på samarbeidskonstellasjoner.

Agenda-utvalget kommer ikke med fullstendig ny politikk, uten berøringspunkter med den nylig vedtatte integreringspolitikken. Noe annet hadde da også vært rart, gitt at mye av grunnlaget for integreringspolitikken må regnes som fellesgods.

Les også

Frp om opposisjonens integreringsforslag: – Dette er å slå inn åpne dører.

De foreslåtte tiltakene kan deles i to grupper. I den ene gruppen finner vi kjente tiltak, men større ressursbruk enn i Regjeringens politikk. Økt støtte til kommunene for å styrke lokal deltakelse og viljen til å ta i mot sårbare grupper er et eksempel. Utvidet rett til barnehageplass for de yngste barna og økte lønnstilskudd til arbeidsgivere er andre eksempler.

Forsøksordninger med utvidete tiltak kan være fornuftig, men her må effekten av tiltakene følges nøye. Virker de, kan de virke kostnadsbesparende på lang sikt.

I den andre gruppen finner vi tiltak som skiller seg fra den vedtatte politikken. Her finner vi en begrunnet skepsis mot Regjeringens modell med egne integreringsmottak.

Noen av de mest kontroversielle tiltakene finner vi i kategorien felles arenaer, skole og undervisning. Utvalget vil gjøre det lettere å hindre tildekking av jenter og kjønnsdeling i undervisningen. Begrunnelsen finnes i at integrering ikke kan lykkes uten å anerkjenne at vi har et sett felles verdier, som alle må forhold seg til. Forslaget om forbud mot det ansiktsdekkende hodeplagget niqab i skolen, og i statlige og kommunale stillinger som medfører møter med mennesker, er godt begrunnet. Et forbud mot hijab på små jenter ville derimot være mer dramatisk. Men at skolen skal jobbe med foreldrene for å redusere bruken, er fornuftig.

Agenda-utvalgets medlemmer har latt mange av kjepphestene stå igjen på stallen, og har gått inn i utfordringen med åpent sinn. Det er helt nødvendig på et politikkområde der forutsetningene endrer seg så raskt. Men det er også betryggende for integreringen at dette innspillet hverken i mål eller midler er dramatisk forskjellig fra vedtatt politikk.