Leder

Aftenposten mener: Riktig å la forurenser betale i bomringen

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.

Prisen i bomringen femdobles på dager med akutt høy luftforurensning. Et bredt flertall i bystyret støtter vedtaket. Foto: Bjørge, Stein J. / uncomp

Barn og voksne med helseplager skal ikke betale prisen de dagene Oslo-luften er for dårlig.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

160 kroner. Det er beløpet bilistene må ut med for å kjøre gjennom bomringen i Oslo på dager med ekstra høy luftforurensning.

Et bredt flertall i Oslo bystyre stiller seg bak vedtaket om å femdoble bomavgiften på slike problemdager.

På disse dagene blir det gratis å reise kollektivt i Oslo og Akershus. Avskrekking og oppmuntring skal gå hånd i hånd for å få folk til å velge miljøvennlig transport.

Les også

Femdobler bomavgiften på dager med høy forurensning

Leter etter gode tiltak

Skiftende byråd har vært på leting etter gode tiltak mot luftforurensningen på de verste vinterdagene. For snart fire år siden vedtok Oslo kommune et diselforbud på kommunale veier, men det falt i fisk fordi staten ikke ville følge opp med et forbud på byens riksveier.

Sist vinter ville ikke byrådet vente lenger på staten og innførte en midlertidig forskrift om dieselforbud på de kommunale veiene. Fortsatt jobber byrådet med å gjøre forskriften permanent. Dieselbiler er en versting hva gjelder lokal forurensning på grunn av de høye utslippene av nitrogendioksid (NO2).

Nå har bystyret landet på et vedtak om mangedoblet pris for alle med unntak av elbiler.Til grunn ligger en faglig utredning som anslår at en femdobling av bomavgiften vil redusere forurensningen til et akseptabelt nivå.

Et riktig prinsipp

Vi støtter vedtaket. Økte avgifter er i tråd med det riktige prinsippet om at forurenser må betale.

Luftforurensning er til tider et alvorlig helseproblem i Oslo. Enkelte dager kan forurensningen være så høy at barn med astma og bronkitt og voksne med hjerte- eller luftveislidelser må holde seg innendørs.

Hovedmålet med prishoppet på problemdagene er at bestemmelsene i forurensningsforskriftene ikke overskrides. Det kan skje i dag, og det er urimelig at barn og voksne med helseplager må betale prisen. Dette er sakens kjerne.

Både pisk og gulrot må til

I tillegg kommer den kraftige signaleffekten av at kollektivtilbudene blir gratis de aktuelle dagene. Det er helt riktig å bruke både pisk og gulrot. Kombinasjonen vil forhåpentligvis påvirke holdninger og adferd utover de spesielle problemdagene.

De er nemlig ikke mange. Sist vinter ble det registrert fire dager med akutt høy luftforurensning i Oslo. Forrige gang det skjedde, var vinteren 2010/2011.

I det lange løp vil den økonomiske ekstrabelastningen være akseptabel. Og svært mange kan unngå belastningen helt ved å la bilen stå.

  • Interessert i flere saker om bomringen i Oslo? Les her.
  • Oslopakke 3 er viktig for finansieringen av kollektivtrafikk i Oslo. Her får du detaljene.

Les mer om

  1. Luftforurensning
  2. Oslo