Leder

Aftenposten mener: Stortinget risikerer å gjøre krisen verre

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Siden torsdag 12. mars er det kommet 306.400 søknader til Nav om dagpenger. Snaut 280.000 av dem er fra arbeidstagere som er blitt permittert.

Stortingets behandling av krisepakkene, der opposisjonen har valgt å overby regjeringen, har trolig bidratt til at tallet er høyere enn det ellers ville vært. Stortinget har forbedret permitteringsordningen for både arbeidsgivere og ansatte.

Tiden arbeidsgivere må dekke lønnen for permitterte, er redusert fra 15 til to dager. Det er positivt ved at det hjelper bedrifter i en akutt krise og reduserer faren for oppsigelser. Samtidig gjør det at permittering lettere blir førstevalget enn å lete etter andre alternativer for å videreføre driften.

Arbeidstagere beholder lønnen inntil en årslønn på snaut 600.000 kroner i 20 dager mot tidligere 15. Samtidig økes dagpengene for permitterte og folk som blir arbeidsledige, til minimum 80 prosent av inntekten opptil snaut 300.000 kroner i årslønn. Fra 300.000 og opptil 600.000 kroner beholdes den vanlige satsen på 62,4 prosent.

Særlig mange lavtlønte rammes hardt av koronakrisen. Flere dager med full lønn og rausere dagpenger er et forståelig tiltak. Det kan også bidra til å dempe nedturen i økonomien at folk får høyere dagpenger og dermed har råd til litt mer. Men det er ikke uproblematisk.

Rent teknisk gir Stortingets ulike akutte justeringer av regelverket en ganske stor utfordring for Nav. Nav skal behandle en tsunami av søknader om dagpenger og må samtidig tilpasse systemene sine nye, midlertidige regler. Nav er fra før ganske kjørt som følge av arbeidet med Nav-skandalen.

Stortingets raushet kan dessuten gi uheldige utslag i arbeidsmarkedet. Mens mange bedrifter og virksomheter må stenge, har andre behov for mer arbeidskraft, blant annet landbruket, som ikke får inn utenlandske sesongarbeidere. Problemet er at en del permitterte risikerer å tape penger hvis de nå tar andre jobber.

Det er hverken oljen og gassen under havbunnen eller pengene i Oljefondet som er Norges viktigste formue. Arbeidskraft er det mest verdifulle landet har. Det gjelder ikke minst i en krisesituasjon. Også nå må det lønne seg for folk som er permittert, å ta ledige jobber. Det kan ta tid før økonomien kommer seg etter at den nå er slått ut av koronavirus. Stortinget må unngå akutte tiltak som gjør krisen verre og mer langvarig.

Les hele saken med abonnement